Sự Xâm Nhập Của Nước Vào Tế Bào Lông Hút, Theo Cơ Chế

https://www.youtube.com/watch?v=tps://m.youtube.com/playlist

Quá trình hấp thụ nước và ion khoáng, dòng nước và ion khoáng từ đất vào mạch gỗ theo hai con đường: gian bào và tế bào chất.

Nước được đất hút liên tục => tế bào lông hút bằng phương thức (thẩm thấu): từ vùng nhược trương (ít ion khoáng, nhiều nước) sang vùng ưu trương (nhiều ion khoáng, ít nước) do chênh lệch áp suất thẩm thấu. áp lực.

Bạn xem: Nước vào nang lông

Dịch tế bào rễ ưu trương so với dung dịch đất vì hai lý do:

+ Hệ thống thoát hơi nước ở lá đóng vai trò bơm hút, kéo nước lên làm giảm lượng nước ở tế bào lông hút.

+ Lượng chất hòa tan tạo ra trong quá trình chuyển hóa chất của cây.

Loại bỏ các ion khoáng

Các ion muối xâm nhập vào các tế bào của rễ cây bằng hai phương pháp: thụ động và chủ động

Sự xâm nhập của nước và các ion muối từ đất vào các tế bào lông hút, rồi qua các tế bào vỏ rễ vào mạch gỗ của rễ theo hai con đường, con đường gian bào và con đường tế bào chất.

Con đường gian bào(vạch kẻ màu đỏ)

Con đường tế bào chất (đường màu xanh)

Cách

– Nước và các ion muối đi qua khoảng không giữa các bó sợi xenlulô ở thành tế bào đến nội bì thì gặp vành đai Caspari ngăn lại nên phải đổi đường đi tế bào chất.

– Từ lông hút – vùng hỗn hợp – Thắt lưng Caspari – vân gỗ

– Nước và các ion muối đi qua hệ thống không bào từ tế bào này sang tế bào khác nhờ các sợi gian bào nối liền các không bào, qua tế bào nội bì rồi vào mạch gỗ.

– Từ lông hút – tế bào chất của tế bào – mạch gỗ

Tính cách

– Nhanh chóng, không cần lựa chọn

– Muộn, kén chọn

Các yếu tố bên ngoài như: áp suất thẩm thấu của dung dịch đất, độ pH, độ ẩm của đất… ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ nước và các ion khoáng ở rễ.

Tham Khảo Thêm:  Top 10 Tòa Nhà Cao Nhất Thế Giới Hiện Nay Năm 2022, Danh Sách Công Trình Cao Nhất Thế Giới

Câu hỏi học tập dành cho học sinh lớp 11 – Xem tại đây

Đáp án A

*

(I): đi qua tế bào chất

(II): lối đi qua các không gian giao tiếp.

Nước từ đất được lông hút, rồi từ lông hút đi vào gỗ theo hai con đường: con đường qua gian bào và con đường tế bào chất.

CÂU HỎI THEO MỘT CHỦ ĐỀ

Sự xâm nhập của nước vào tế bào lông là do sự hấp thụ

Nêu các hình thức hấp thụ ion muối ở rễ?

Điều nào sau đây không đúng khi nói về sự hấp thụ các ion khoáng ở rễ?

Vành đai Caspari chịu trách nhiệm:

Sự co lại của tế bào phụ thuộc chủ yếu vào:

Lượng muối ăn vào phụ thuộc chủ yếu

Tại sao sau khi bón phân cây khó hút nước?

*

Bón quá nhiều phân, cây khô héo và chết do:

Thực vật trên trái đất ở trong nước lâu ngày sẽ chết vì:

Những phương pháp nào là cần thiết để rễ phát triển?

Những chất nào sau đây được sản xuất bởi thực vật trên cạn?

Khi nói về quá trình hấp thụ nước và ion muối ở thực vật, phát biểu nào sau đây không đúng?

Câu hỏi liên quan

I. Qua gian bào

III. Qua tế bào sống

V. Qua không bào

Số câu trả lời đúng là

MỘT. 3.

b.4.

C. 2.

Đ. Đầu tiên.

Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về các bộ phận cấu tạo nên hệ thống vận chuyển nước và muối khoáng từ lông hút đến hệ mạch dẫn của rễ?

(1) Lông hút (2) Mạch gỗ (3) Mối nối tế bào vỏ não

(4) tế bào nội bì (5) chất nền (6) tế bào chất của tế bào vỏ não

MỘT. Quá trình giao tiếp tế bào: (1)→(3)→(4)→(5)→(2); con đường tế bào chất (1)→(6)→(5)→(4)→(2)

b. Quá trình kết nối: (1)→(3)→(4)→(5)→(2); con đường tế bào chất (1)→(6)→(4)→(5)→(2)

Tham Khảo Thêm:  Tự Chế Sạc Không Dây

C. Quá trình kết nối: (1)→(3)→(5)→(4)→(2); con đường tế bào chất (1)→(6)→(4)→(5)→(2)

Đ. Quá trình giao tiếp tế bào: (1)→(4)→(3)→(5)→(2); con đường tế bào chất (1)→(6)→(4)→(5)→(2)

Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về các bộ phận cấu tạo nên hệ thống vận chuyển nước và muối khoáng từ lông hút đến hệ mạch dẫn của rễ?

(1) Mạch hút (2) Mạch gỗ

(3) tế bào và tế bào vỏ não

(4) tế bào nội bì (5) trung thể

(6) tế bào vỏ tế bào chất

MỘT. Quá trình kết nối: (1)→(3)→(4)→(5)→(2); con đường tế bào chất (1)→(6)→(5)→(4)→(2)

b. Quá trình kết nối: (1)→(3)→(4)→(5)→(2); con đường tế bào chất (1)→(6)→(4)→(5)→(2)

C. Quá trình kết nối: (1)→(3)→(5)→(4)→(2); con đường tế bào chất (1)→(6)→(4)→(5)→(2)

Đ. Quá trình giao tiếp tế bào: (1)→(4)→(3)→(5)→(2); con đường tế bào chất (1)→(6)→(4)→(5)→(2)

So với quá trình hấp thụ nước và ion qua tế bào chất – không bào, quá trình hấp thụ nước và ion qua thành tế bào có đặc điểm là

MỘT. Nhanh chóng và có chọn lọc

b. một cách nhanh chóng và bừa bãi.

C. bình tĩnh và thiếu quyết đoán

Đ. bình tĩnh và chọn lọc.

Đưa ra các nhận xét sau:

I. Nước luôn đi vào từ từ theo cơ chế thẩm thấu từ đất vào rễ

II. Kênh gian bào vận chuyển nước và các ion khoáng đến nội bì được đai Caspari đóng lại và chuyển sang kênh tế bào chất.

III. Cả quá trình trung tâm và tế bào chất đều điều chỉnh chuyển động của trung tâm.

IV. Các ion muối được đưa từ đất vào tế bào lông hút bằng hai phương thức: thẩm thấu và hoạt động.

Những từ đúng là:

MỘT.1

B. 2

c.3

mất 4

Đưa ra các nhận xét sau:

I. Nước luôn đi vào từ từ theo cơ chế thẩm thấu từ đất vào rễ

II. Kênh gian bào vận chuyển nước và các ion khoáng đến nội bì được đai Caspari đóng lại và chuyển sang kênh tế bào chất.

III. Cả quá trình trung tâm và tế bào chất đều điều chỉnh chuyển động của trung tâm.

Tham Khảo Thêm:  Tổng Hợp Đáp Án Toán Thpt Quốc Gia 2021 247, Đáp Án Toán Thpt Quốc Gia 2022 (24 Mã Đề)

IV. Các ion muối được đưa từ đất vào tế bào lông hút bằng hai phương thức: thẩm thấu và hoạt động.

Những từ đúng là:

MỘT. Đầu tiên.

b. 2.

C. 3.

Đ. 4.

1. Nước luôn vận động chậm nhờ thẩm thấu từ đất vào rễ

3. Cả con đường gian bào và con đường tế bào chất đều điều khiển sự vận động của tế bào.

(1) Nước và các ion muối đi qua khí quyển.

(3) Nước và các ion khoáng đi qua vành đai Casparium vào hệ thống mạch dẫn của hệ thống rễ.

(4) Nước và các ion muối đi qua tế bào chất giữa các tế bào.

MỘT. 2

b.3

C. 4

Đ. Đầu tiên

Khi nói về sự hút và hút nước của rễ cây, điều nào sau đây là đúng?

(1) Nước được vận chuyển từ tế bào lông hút đến ống tủy theo con đường gian bào.

(2) Nước được cây hấp thụ chủ yếu nhờ vận chuyển tốn nhiều năng lượng.

(3) Sự vận chuyển nước thường xảy ra đồng thời với sự vận chuyển chất tan.

(4) Tất cả các phân tử nước trước khi vào rễ đều phải đi qua tế bào chất của tế bào nội bì.

MỘT. 2

b. 3

C. Đầu tiên

Đ. 4

Cho các thông tin sau về sự chuyển động của nước và muối trong hệ gian bào.

I. Nước và các ion muối đi qua khí quyển.

II. Nước và các ion muối bị chặn bởi vành đai Caspari.

III. Nước và các ion khoáng đi qua vành đai Caspari vào hệ thống mạch dẫn của hệ thống rễ.

IV. Nước và các ion khoáng đi qua tế bào chất giữa các tế bào.

Số lựa chọn đúng

MỘT. Đầu tiên.

b. 2

C. 3.

Xem thêm: Top 8 Sơ Đồ Tư Duy Sinh Học 11 Chương 3, Sơ Đồ Tư Duy Sinh Học 11

Đ. 4

Tải thêm bài viết liên quan đến bài viết này

Related Posts

Những sai lầm cần tránh khi đặt tiệc tại nhà cho gia chủ

Đặt tiệc tại nhà nên lưu ý những vấn đề gì để tránh những sai lầm đáng tiếc? Cùng tìm hiểu những sai lầm mà gia chủ…

giáo án đi chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh

Nội dung chính chương trình mẫu giáo LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT HOẠT ĐỘNG HỌC: ĐI, CHẠY THAY ĐỔI TỐC ĐỘ THEO LỆNH I. Mục tiêu…

bộ câu hỏi đường lên đỉnh olympia có đáp án

Tổng hợp câu hỏi Olympia có đáp án mới nhất Ngân hàng câu hỏi Đường lên đỉnh Olympia 2022 Bộ đề thi Đường lên đỉnh Olympia 2022…

trong phòng thí nghiệm co2 được điều chế bằng cách

Carbon Dioxide chiếm 0,035% khí quyển và góp phần vào quá trình quang hợp của thực vật. Không chỉ vậy, CO2 còn giúp bảo quản thực phẩm,…

đắp mặt nạ naruko xong có cần rửa mặt không

Mặt nạ luôn là bước chăm sóc da cơ bản nhưng mang lại hiệu quả tốt nhất cho làn da. Hiện nay trên thị trường có rất…

tải adobe premiere pro cc 2020 full crack cho macbook

Hướng dẫn tải Adobe Premiere Pro CC 2020 full crack cho Macbook dành cho những ai muốn sở hữu phiên bản phần mềm dựng phim Adobe Premiere…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *