Số Oxi Hóa Cao Nhất Của Silic Thể Hiện Ở Hợp Chất Nào Trong Các Chất Sau Đây?

Tailieumoi.vn giới thiệu Giải vở bài tập Hóa học lớp 11 bài 17: Silic và hóa chất chính xác và chi tiết nhất giúp các em học sinh luyện tập Hóa học lớp 11 và silic.

Bạn thấy: Con số cao nhất của Silicon

Làm một số bài tập Hóa học lớp 11 BÀI 17: Silic và các sản phẩm của nó

Câu hỏi và Bài tập (trang 79 SGK Hóa 11)

Bài 1 trang 79 sgk hóa học 11: Kể tên các hợp chất của silic và cacbon giống và khác nhau. Viết các phương trình hóa học để minh họa?

Giải pháp:

– Điểm giống nhau: C và Si đều thể hiện phản ứng khử hoặc oxi hóa trong các phản ứng hóa học

+ ví dụ: làm với không khí, làm với sắt

– Điều khoản khác:

+ C ít tham gia phản ứng thế hơn Si nên khử được oxit kim loại

+ Si không phản ứng được với dung dịch NaOH

Trả lời:

– C và Si đều thể hiện tính khử hoặc tính oxi hóa trong các phản ứng hóa học

+ Đều có tính oxi hóa: (phản ứng với kim loại)

*

+ Đều có tính khử: (đều tác dụng với phi kim)

C0+O20→t0C+4⁡O2Si0+O20→t0SiO2

– Điều khoản khác:

+ Si phản ứng mạnh với dung dịch kiềm giải phóng khí H2, còn C thì không

Si + 2NaOH + H2O → Na2SiO3+ 2H2↑

+ C khử được oxit kim loại còn Si thì không

C + 2FeO→t02Fe + CO2↑

Bài 2 trang 79 sgk hóa học 11: Hợp chất nào sau đây có trạng thái oxi hóa cao nhất của silic?

A. SiO

B.SiO2

C. SiH4

D. Mg2Si

Trả lời:

*

Bài 3 trang 79 sgk hóa học 11: Khi nước tiếp xúc với oxit axit sẽ không tạo thành axit, nếu oxit axit là:

A. Cacon đioxit

B. Lưu huỳnh đioxit

C. Silic đioxit

D. Nitơ pentaoxit

Trả lời:

SiO2 không tan trong nước

ĐÁP ÁN C

Bài 4 trang 79 sgk hóa học 11: Từ SiO2 và các hợp chất quan trọng khác, hãy viết các phương trình hóa học điều chế axit silixic?

Giải pháp:

PTH có thể được viết theo sơ đồ này:

SiO2→+NaOH NaSiO3→+CO2,H2O H2SiO3

Trả lời:

SiO2→+NaOH NaSiO3→+CO2,H2O H2SiO3

phương trình hóa học:

SiO2 + 2NaOH → Na2SiO3 + H2O

Na2SiO3 + CO2 + H2O → H2SiO3↓+ Na2CO3

Bài 5 trang 79 sgk hóa học 11: Phương trình ion thu gọn: 2H+ + SiO32- → H2SiO3↓ phản ứng với chất nào sau đây?

A. Axit cacbonic và canxi silicat

B. Axit cacbonic và natri silicat

C. Axit clohiđric và canxi silicat

D. Axit clohiđric và natri silicat

Trả lời:

A. H2CO3 là axit yếu + CaSiO3 không có phản ứng

B. H2CO3 là axit yếu + Na2SiO3 không có phản ứng

C. HCl + CaSiO3 (không phân li SiO32−)

D. Phương trình ion:2H++2Cl−+2Na++SiO32−→H2SiO3+2Na+++2Cl−

Phương trình ion rút gọn: 2H++SiO32−→H2SiO3

CÂU TRẢ LỜI ĐƠN GIẢN

Bài 6 trang 79 sgk hóa học 11: Cho hỗn hợp silic và than củi nặng 20,0g phản ứng với lượng dư dung dịch NaOH, đun nóng. nào sinh ra 13,44 lít khí hiđro (dktc)

Tham Khảo Thêm:  Hướng Dẫn Unlock Z3 Au Bằng Phần Mềm, Unlock, Mở Mạng Sony Xperia Z3 Au Nhật Bản Sol26

Xác định phần trăm khối lượng của silic trong hỗn hợp ban đầu, vì phản ứng xảy ra là 100%.

Giải pháp:

Thành phần chính của than là C. Khi cho Si và C phản ứng với NaOH đun nóng thì chỉ có Si tham gia.

Viết PTHH:

Si rắn + 2NaOH + H2O→t0Na2SiO3+ 2H2↑

Tính số hạt Si trong mỗi molH2: nSi = ½. nH2= là? (mol)

=> khối lượng của Si :mSi= nSi. MSI = ? (g)

=> %Ban đầu bạn không pha trộn

Trả lời:

nH2=13,4422,4=0,6mol

giá PTH

Si + 2NaOH (d) + H2O→t0Na2SiO3+ 2H2↑

1 mol → 2 mol

0,30 mol 0,60 mol

%mSi=0.3.2820.100%=42%

Lý thuyết về silic và các sản phẩm của nó

A. SILIC

I. NƠI

Trong bảng tuần hoàn silic ở ô 14, nhóm IVA, chu kỳ 3. Electron chuyển tiếp: 1s22s22p63s23p2.

II. VẬT LÝ

Có các dạng đẳng hướng của silic tinh thể và silic vô định hình

– Silic kết tinh có hình dạng giống kim cương, màu xám, có ánh kim loại, có tính chất bán dẫn.

Silic vô định hình là một loại bột màu nâu

III. SẢN PHẨM THUỐC

– Silic có các số oxi hóa: -4, 0, +2 và +4 (số oxi hóa +2 là thấp nhất).

Trong các phản ứng hóa học, silic thể hiện cả tính chất tạo ngọt và tính khử.

1. Dời hàng

a) Phản ứng với phi kim:

Si + 2F2 → SiF4

Si + O2→ đến SiO2

b) Tương tác với thuốc:

2NaOH + Si + H2O → Na2SiO3+ 2H2

2. Đọc OXH

– Làm việc với người khácSắt rắn ở nhiệt độ cao:

2Mg + Si→ đến Mg2Si

IV. ỨNG DỤNG

– Silic tinh khiết là chất bán dẫn dùng trong kỹ thuật vô tuyến điện và điện tử như tế bào quang điện, mạch khuếch đại,…

Trong thép, silic được dùng để tách không khí ra khỏi kim loại nóng chảy

V. ĐƯỢC

1. Trong phòng thí nghiệm

2Mg + SiO2→to 2MgO + Si (900oC)

2 trongcông việcnghi ngờtập

SiO2 + 2C→ đến 2CO + Si (1800oC)

B. THIẾT KẾ CỦA WILLIC

I. SiO2

1. Vật chất

Ở dạng tinh thể nguyên tử tinh khiết, không tan trong nước, có tso và tnco cao, chúng tồn tại dưới dạng cát và thạch anh rất quan trọng trong sản xuất thủy tinh.

2. Hàng thuốc

a) Hòa tan chậm trong xà phòng rất nóngdễ dàng hòa tan trong kiềm loãng hoặc trong cacbonat kim loại loãng

SiO2+ 2NaOH→ thành Na2SiO3+ H2O

SiO2+ Na2CO3→ thành Na2SiO3+ CO2

b) Đối phó với HF(Dùng những thứ này để vẽ chữ, hình lên gương)

SiO2+ 4HF → SiF4 + 2H2O

II. H2SiO3

1. Vật chất

Axit rất yếu (yếu hơn H2CO3), ở dạng keo, không tan trong nước. Khi khô đi, nó tạo thành silica gel, thường được sử dụng để hút ẩm trong các hộp vận chuyển

2. Hàng thuốc

a) phản ứng nhiệt phân:

Tham Khảo Thêm:  Phản Ứng Của Cu + Hno3 Đặc Nguội Là, Kim Loại Ko Tan Trong Dung Dịch Hno3 Đặc Nguội Là

H2SiO3→ đến SiO2+ H2O

b) Có thể phản ứng với axit cacbonic:

Na2SiO3+ CO2+ H2O → Na2CO3+ H2SiO3

III. MUỐI SILICATE

Nó là khoáng chất duy nhất hòa tan trong nước.

Na2SiO3+ 2H2O 2NaOH + H2SiO3

– Dung dịch cố định của Na2SiO3 và K2SiO3 được gọi là dung dịch thủy tinh lỏng, được dùng để chế tạo keo thủy tinh, keo sét,…

Bản đồ khái niệm: Silicon và các sản phẩm của nó

*

Silicon và dung dịch silicon

Hình thức 1

Lý thuyết về silic và các sản phẩm của nó

Ví dụ 1:Điều nào sau đây là không đúng?

MỘT.SiO2+ H2O → H2SiO3

b.3CO + Fe2O3 → t02 Fe + 3CO2

C.CO2 + 2Mg → t0C + 2MgO

Đ.SiO2+ 4HF → SiF4+ 2H2O

Hướng dẫn chi tiết:

Nhược điểm của phản ứng hóa học là:

SiO2+ H2O → H2SiO3

Trả lờiMỘT

Ví dụ 2:Trong chất nào sau đây silic là chất oxi hóa?

MỘT.Si + 2F2 → SiF4

b.Si + O2 → t0SiO2

C.Si + 2NaOH + H2O → Na2SiO3 + 2H2

Đ.2Mg + Si→t0Mg2Si

Hướng dẫn chi tiết:

Si đóng vai trò là chất oxi hóa khi phản ứng với chất khử (sắt), sau đó số oxi hóa của Si giảm.

2Mg+Si0→t0Mg2Si−2

Trả lờiDễ

Ví dụ 3:Chất nào sau đây phản ứng được với silic dioxit và nhôm oxit?

MỘT.O2.

b.Mg.

C.dd Ba(OH)2 đặc, nguội.

Đ.dd KOH đặc, nóng.

Hướng dẫn chi tiết:

– A bị loại vì SiO2 và Al2O3 không phản ứng với O2

– Loại B vì Mg không phản ứng với Al2O3

– C bị loại bỏ vì SiO2 không bị tác dụng bởi Ba(OH)2 bền ở nhiệt độ thường

-Đ đúng

PTHH: SiO2+ 2KOH→toK2SiO3+ H2O

Al2O3+ 2KOH → 2KAlO2+ H2O

Trả lờiDễ

Ví dụ 4:Tham khảo sơ đồ sau:

Si→?(1)SiO2→?(2)Na2SiO3→?(3)H2SiO3.

Những việc cần làm khi thực hiện (1), (2), (3) là:

MỘT.O2; Na2O; HCl.

b.O2; Na2O; H2O.

C.O2; NaOH; HCl.

Đ.O2; NaOH; H2.

Hướng dẫn chi tiết:

Si→O2(1)SiO2→NaOH(2)Na2SiO3→HCl(3)H2SiO3.

PTTH:

(1) Si + O2 → toSiO2

(2) SiO2+ 2NaOH → Na2SiO3+ H2O

(3)Na2SiO3+ 2HCl → NaCl + H2SiO3

Trả lờiCỔ TÍCH

Ví dụ 5:Người ta có thể điều chế Si và

MỘT.Dùng than cốc khử SiO2 trong lò điện ở nhiệt độ cao

b.Nung hỗn hợp bột Mg với cát mịn

C.Nung hỗn hợp bột Mg với cát mịn

Đ.Cả a và b đều đúng

Hướng dẫn chi tiết:

A. Cách điều chế Si trong công nghiệp:

SiO2+ 2C -> Si + 2CO => đúng

B. Cách điều chế Si trong phòng thí nghiệm:

2Mg + SiO2->2MgO + Si => đúng

C. Không có gì giống như một thứ

=> không có một nguyên tố nào là quặng silic trong tự nhiên => loại

Trả lờiDễ

Mẫu 2

Bài tập xử lý Silicon và Silicon dioxide

* Một số lưu ý quan trọng cần nhớ

I. Silic:

Silicon là một vật liệu trơ có thể thể hiện cả tính chất khử và oxy hóa ở nhiệt độ cao

Tham Khảo Thêm:  Hình ảnh bánh chưng đẹp và ý nghĩa sâu sắc trong ngày Tết

* Giảm tải:

– Tác dụng với phi kim:

Si + 2F2 → SiF4

Si + O2→ đến SiO2

Kết quả tổng hợp:

2NaOH + Si + H2O → Na2SiO3+ 2H2

* Oxy hóa:

– Phản ứng với kim loại rắn ở nhiệt độ cao:

2Mg + Si→ đến Mg2Si

II. SiO2

Là một oxit axit,

Hòa tan từ từ trong nước xà phòng nóngdễ dàng hòa tan trong kiềm loãng hoặc trong cacbonat kim loại loãng

SiO2+ 2NaOH→ thành Na2SiO3+ H2O

SiO2+ Na2CO3→ thành Na2SiO3+ CO2

Kết quả là HF(Dùng những thứ này để vẽ chữ, hình lên gương)

SiO2+ 4HF → SiF4 + 2H2O

III. H2SiO3

Tính chất hóa học:

– Phản ứng nhiệt phân:

H2SiO3→toSiO2+ H2O

– Tác dụng với axit cacbonic:

Na2SiO3+ CO2+ H2O → Na2CO3+ H2SiO3

IV. Muối silicat:

Nó là khoáng chất duy nhất hòa tan trong nước.

Na2SiO3+ 2H2O → 2NaOH + H2SiO3

Dung dịch rắn của Na2SiO3 và K2SiO3 được gọi là thủy tinh lỏng, được dùng để chế tạo keo dán thủy tinh, đất sét,…

* Một số ví dụ tương tự

Ví dụ 1:Thủy tinh chứa 13% Na2O; 11,7% CaO; 75,3% SiO2 theo khối lượng. Thành phần cấu tạo của loại kính này được viết là hợp chất của các oxit như

MỘT.Na2O.CaO.6SiO2

b.2Na2O.6CaO.6SiO2

C.2Na2O.CaO.6SiO2

Đ.Na2O.6CaO.SiO2

Hướng dẫn chi tiết:

Công thức của thủy tinh là: xNa2O.yCaO.zSiO2

x:y:z=%Na2OMNa2O:%CaOMCaO:%SiO2MSiO2=1362:11,756:75,360

=0,21:0,21:1,255=1:1:6

Trả lờiMỘT

Ví dụ 2:Cho m gam silic phản ứng hết với dung dịch NaOH. Sau đó khối lượng dung dịch tăng thêm 2,4 gam. Giá trị của m là:

MỘT.1,4g mỗi

b.2,58g mỗi

C.2,8g mỗi

Đ.2,4g mỗi

Hướng dẫn chi tiết:

Xét nSi= x (mol)

Si + 2NaOH + H2O → Na2SiO3+ 2H2

x → 2x

mdd tăng= mSi- mH2= 2,4 => 28x – 4x = 2,4

=> x = 0,1 mol => m = 2,8 gam

Trả lờiCỔ TÍCH

Ví dụ 3:Cho 11 gam hỗn hợp 2 kim loại Al và Si tan hoàn toàn trong dung dịch NaOH dư thu được 15,68 lít H2. Thành phần phần trăm khối lượng của Si trong hỗn hợp là

MỘT.50,00%.

b.51,19%

C.50,91 %.

Đ.

Xem thêm: Mẹo và thực hành viết chữ nét đứt, Mẫu chữ nét đứt cho trẻ sử dụng màu sắc

51,90%.

Hướng dẫn chi tiết:

nH2= 0,7 (mol) Gọi số mol Al, Si lần lượt là x, y (mol).

+mhh= mAl+ mSi=> 27x + 28y = 11 (1)

+ BT electron: 3nAl+ 4nSi= 2nH2=> 3x + 4y = 0,7.2 (2)

Giải hệ (1) và (2) được: x = y = 0,2 mol

=> %mSi=0,2.280,2.27+0.2.28.100%= 50,91%

Trả lờiCỔ TÍCH

Tải thêm các bài viết liên quan đến chủ đề này Số oxi hóa cao nhất của silic là chất nào sau đây A sio B sio2 C sih d mg2siRelated Posts

Những sai lầm cần tránh khi đặt tiệc tại nhà cho gia chủ

Đặt tiệc tại nhà nên lưu ý những vấn đề gì để tránh những sai lầm đáng tiếc? Cùng tìm hiểu những sai lầm mà gia chủ…

giáo án đi chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh

Nội dung chính chương trình mẫu giáo LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT HOẠT ĐỘNG HỌC: ĐI, CHẠY THAY ĐỔI TỐC ĐỘ THEO LỆNH I. Mục tiêu…

bộ câu hỏi đường lên đỉnh olympia có đáp án

Tổng hợp câu hỏi Olympia có đáp án mới nhất Ngân hàng câu hỏi Đường lên đỉnh Olympia 2022 Bộ đề thi Đường lên đỉnh Olympia 2022…

trong phòng thí nghiệm co2 được điều chế bằng cách

Carbon Dioxide chiếm 0,035% khí quyển và góp phần vào quá trình quang hợp của thực vật. Không chỉ vậy, CO2 còn giúp bảo quản thực phẩm,…

đắp mặt nạ naruko xong có cần rửa mặt không

Mặt nạ luôn là bước chăm sóc da cơ bản nhưng mang lại hiệu quả tốt nhất cho làn da. Hiện nay trên thị trường có rất…

tải adobe premiere pro cc 2020 full crack cho macbook

Hướng dẫn tải Adobe Premiere Pro CC 2020 full crack cho Macbook dành cho những ai muốn sở hữu phiên bản phần mềm dựng phim Adobe Premiere…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *