Phương Trình Điện Li Của So3 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Chất Nào Sau Đây Là Chất Điện Ly Mạnh

phương trình điện phân là một trong những chuyên đề quan trọng trong chương trình hóa học lớp 11. Việc nắm rõ định nghĩa chất điện ly và phương trình điện ly luôn là điều quan trọng và nên làm trước khi làm bất kỳ bài tập nào. Trong bài viết này magmareport.net sẽ giải thích cho bạn tất cả những suy nghĩ về chủ đề này và những điều cơ bản của hóa học.

Bạn xem: So3 là ​​chất điện li mạnh hay yếu

Bạn đang xem: Phương trình điện phân của SO3

Điện phân là gì?

Điện phân hoặc ion hóa là một quá trình trong đó nguyên tử hoặc phân tử thu được điện tích dương hoặc âm bằng cách nhận hoặc mất electron để tạo thành ion, thường đi kèm với các thay đổi hóa học khác. Các ion dương được hình thành khi chúng hấp thụ đủ năng lượng (năng lượng này phải lớn hơn hoặc bằng thế năng liên kết của các electron trong nguyên tử) để giải phóng các electron, các electron được giải phóng này được gọi là các electron tự do.

Năng lượng cần thiết để quá trình này xảy ra gọi là năng lượng ion hóa. Một ion âm được tạo ra khi một electron tự do khác va chạm với một nguyên tử tích điện trung tính sẽ ngay lập tức bị chặn và thiết lập một hàng rào năng lượng với nguyên tử này, vì nó không còn năng lượng để thoát ra khỏi nguyên tử.

Nguyên tắc viết phương trình điện phân

1. Chất điện giải mạnh

Chất điện li yếu là những chất khi tan trong nước thì phân li các phân tử thành ion.

+) Axit: HCl, H2SO4, HNO3…

HCl → H+ + Cl-H2SO4 → 2H+ + SO4

+) Cơ sở: NaOH, Ca(OH)2…

NaOH → Na+ + OH-Ca(OH)2 → Ca2+ + 2OH-

+) Muối: NaCl, CaCl2, Al2(SO4)3

NaCl → Na+ + Cl-CaCl2 → Ca2+ + 2Cl-Al2(SO4)3 → 2Al3+ + 3SO4

2. Chất điện giải yếu

Khác với chất điện li mạnh, chất điện li yếu là những chất khi tan trong nước có một phần nhỏ phân li ra khỏi dung dịch thành ion, phần còn lại tồn tại dưới dạng các tiểu phân trong dung dịch. bazơ, muối khó tan, muối dễ phân hủy,..

Ví dụ: HF, H2S, H2SO3, CH3COOH, NH3, Fe(OH)2, Cu(OH)2, AgCl, PbSO4… Và đặc biệt H2O là chất điện li yếu.

Tổng hợp các phương trình điện phân thường gặp

Ngoài việc nắm vững các kỹ thuật và định nghĩa trên, việc biết phương trình điện phân tổng quát cũng rất quan trọng giúp bạn tránh nhầm lẫn. Hãy cùng tìm hiểu qua một số tính năng dưới đây nhé!

*

*

*

Bước 2: Xác định khối lượng mol của các ion

Tham Khảo Thêm:  22+ Mẫu Bảng Hiệu Trà Sữa Đẹp, Thu Hút Nườm Nượm Khách

Tính số hạt của chất điện ly có trong dung dịch Viết phương trình điện ly đúng, biểu diễn số hạt trong các phương trình điện ly đã biết.

Ví dụ: Hòa tan 12,5 gam tinh thể CuSO4.5H2O vào nước để được 200 ml dung dịch. Tính nồng độ mol của các ion trong dung dịch.

Trả lời:

a.) nCuSO4. 5H2O = 12,5/250 = 0,05 (mol)CuSO4.5H2O → Cu2+ + SO4 2-+ 5H2O0,05 0,05 0,05 (mol) = = 0,05/0,2 = 0,25M

Mẫu 2: Lệnh đặt cọc

Bước 1: Nói câu lệnh

Trong dung dịch chỉ chứa các chất điện li, số ion âm luôn bằng số ion mang điện. (Luôn luôn giống nhau)

*

Ví dụ:Dung dịch A chứa 0,1 mol Na+, 0,05 mol Mg2+, SO42- và còn lại 0,04 mol Cl-. Tính khối lượng muối trong dung dịch.

Phần thưởng: Sử dụng các phương pháp được mô tả ở trên trên thang khối lượng, chúng ta có thể tính toán lượng muối trong dung dịch: m = 11,6 gam.

Dạng 3: Bài toán chất điện li

Bước 1: Viết phương trình điện phân

Như chúng ta đã tìm hiểu cách viết phương trình điện phân chi tiết ở trên. Ở đây chúng ta không cần nhắc đến mà hãy tiếp tục sang bước 2 đó là…

Bước 2: Nhận biết chất điện li

Dùng các dung dịch điện phân sau:

*

Một anla linh hoạt có thể cho biết nó là chất điện ly mạnh, yếu hay không. Chi tiết:

α = 1: chất điện ly mạnh0 α = 0: không chất điện ly

Ví dụ:Điện phân dung dịch CH3COOH 0,1M thu được dung dịch có = 1,32.10-3 M. Tính độ phân li α của axit CH3COOH.

Trả lời: Các bài tập này đơn giản và được lấy từ cuốn sách hóa hữu cơ kinh điển của Nguyễn Anh Phong. Chúng tôi làm điều này, nhớ rằng vấn đề là chất điện phân và nồng độ, vì vậy chúng tôi làm theo các hướng dẫn sau:

Dạng 4: Xác định hằng số phân ly

Để xử lý vấn đề này ta chia ra các bước như sau: Luôn để ý axit và để ý sự xáo trộn của bazơ.

Bước 2: Xác định độ pH của bazơ

Chúng tôi làm theo các bước sau:

Tính số phân tử tạo thành trong chất điện li Viết phương trình số chất điện li Tính số phân tử OH- rồi tính + Tính pH

Ví dụ 1:Tính pH của dung dịch chứa 1,46 gam HCl trong 400 ml.

Tham Khảo Thêm:  Công Nghệ 8 Vnen Bài 13 Đồ Điện Trong Gia Đình, Khái Quát Về Đồ Dùng Điện Trong Gia Đình

Ví dụ 2:Tính pH của dung dịch chứa 0,4 gam NaOH trong 100 ml.

Ví dụ 3:Tính pH của dung dịch tạo thành khi trộn 100 ml dung dịch HCl 1M với 400 ml dung dịch NaOH 0,375M.

Câu trả lời cho các hành động trên

Ví dụ 1:

nHCl = 0,04 (mol)HCl → H+ + Cl-0,04 0,04 (mol) . = 0,04/0,4 = 0,1 (M).pH = – lg = 1.

Ví dụ 2:

nNaOH = 0,4/40 = 0,01 (mol) NaOH → Na+ + OH- . 0,01 0,01 (mol) . = 0,01/0,1 = 0,1 (M). Chúng ta có : . = 10-14 → = 10-13 → pH = 13.

Ví dụ 3: Dung dịch có pH=13.

Dạng 6: Xác định nồng độ mol theo pH

Bài toán này thông qua 2 phương pháp tính nồng độ axit và nồng độ mol. Và thấy một vài điểm như sau:

pH > 7: môi trường bazơ .pH Ph = 7: môi trường trung tính.

Ví dụ:Cần bao nhiêu gam NaOH để pha chế được 300 ml dung dịch có pH = 10.

Trả lời:

Dạng 7: Axit, bazơ và tính lưỡng tính theo hai khái niệm

Đây là môn toán lạ, nhưng bạn nên làm quen với hai thuyết A-re-ni-ut của sự điện phân và thuyết Bron-stes về proton. Hai lý thuyết có các định nghĩa rất khác nhau về thế nào là bazơ và thế nào là axit.

Ví dụ:

Trong các cách sau, cách nào nước đóng vai trò là axit và cách nào nước đóng vai trò là bazơ? HCl + H2O → H3O+ + Cl-2. Ca(HCO3)2 → CaCO3 + H2O + CO2 .3. CuSO4 + 5H2O → CuSO4.5H2O .

Trả lời:

✅ Ghi nhớ: Cách tính số liên kết pi.

Các dạng bài tập điện hóa

bài tập 1. Viết các phương trình điện phân cho các trường hợp sau: NaCl; HCl; KOH; H2SO4; AlCl3; (NH4)2CO3

Bài tập 2.Viết phương trình điện phân và tính số ion sinh ra trong các phản ứng sau:

Một. dd chứa 0,2 mol HNO3

b. dd chứa 0,5 mol Na3PO4

c. dd chứa hai mol NaClO

d. dd chứa 2,75 phần CH3COONA

bài tập 3. Đối với những câu trả lời này:

Một. 200ml dd chứa 0,25 mol Na2S

b. 500ml dd chứa 8,5g NaNO3

c. dung dịch Ba(OH)20,3M

d. dd Al2(SO4)30,15M

Viết phương trình điện li và tính số ion trong dung dịch

bài tập 4. Một dung dịch chứa 0,2 mol K+; 0,3 mol Mg2+; 0,45 mol là x mol.

Một. Tính x?

b. Cô cạn dung dịch thu được m gam muối khan. Đọc m?

bài tập 5. Hòa tan hai muối X, Y vào nước thu được 1 lít dung dịch chứa: = 0,2M; = 0,3M; = 0,15M; = p(M).

Tham Khảo Thêm:  Truyện Ma Trường Đại Học Văn Lang Cơ Sở 3 Lầu 12, Chuyện Ma Ở Đại Học Văn Lang Nói Về

Một. Đọc p

b. Tìm muối ban đầu của X, Y. Tính khối lượng mỗi muối đã tan.

Bài tập 6.Cho biết các chất sau đây là chất điện li mạnh hay yếu trong nước. Viết phương trình điện li của chúng? NaBr; HClO; CaCl2; CH3COOH; K2CO3; Mg(OH)2.

bài tập 7. Pha dung dịch các chất sau (có cùng nồng độ) để tăng năng lượng: CH3COOH; AlCl3; Al2(SO4)3; AgNO3; Ba(OH)2.

Bài tập 8.Tính số lượng ion trong dung dịch theo cách sau:

Một. dd Na2SO30.3M (=1)

b. dd HF 0,4M (= 0,08)

c. dd HClO 0,75 (=5%)

d. dd HNO20,5M (= 6%)

Bài tập 9.Cho 200 ml dung dịch HNO3 có pH = 2, nếu thêm 300 ml dung dịch H2SO40,05 M vào dung dịch trên thì pH của dung dịch là bao nhiêu?

A. 1,29

B. 2,29

c.3

D.1,19

10 bài tập.Có dung dịch H2SO4 có pH = 1,0 khi cho 50 ml dung dịch KOH 0,1 M vào 50 ml dung dịch trên. Tính phần trăm câu trả lời bạn nhận được?

A. 0,005 MẸ

B. 0,003 EMA

C. 0,06M

D. Các hậu quả khác

Bài tập 11.Dung dịch chứa 0,063 g HNO3 trong 1 lít có pH là:

A. 3,13

B. 3

C. 2,7

D. 6,3

E. 0,001

Bài tập 12.Theo Arenius, chất nào sau đây là hiđroxit lưỡng tính?

A. Al(OH)3, Fe(OH)2

B. Cr(OH)2, Fe(OH)2.

C. Al(OH)3, Zn(OH)2.

D. Mg(OH)2, Zn(OH)2.

Bài tập 13.Theo Areniut, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Chất chứa nhóm OH là hiđroxit.

B. một chất có thể phân li ra ion từ nước và axit.

C. Chất có chứa hiđro trong phân tử là axit.

D. chất chứa 2 nhóm OH là hiđroxit lưỡng tính.

Hành động 14.

Xem thêm: Viết Truyện Thuý Kiều Của Nguyễn Du Hay Nhất

Khẳng định nào sau đây là không đúng? Sự trao đổi ion trong chất điện phân xảy ra khi

Có phương trình ion thu gọn

B. Có sự giảm số ion tham gia phản ứng.

D. Các chất tham gia phải là chất điện li

Vì vậy, thông qua nhiều thực hành và ví dụ, chúng tôi đã học được cách viết phương trình điện phân cũng như các sự kiện lớn liên quan đến chủ đề này. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về chương trình hóa học 11 nói chung và chương điện hóa 3 nói riêng, các em có thể để lại bình luận bên dưới bài viết này. Chúc may mắn với các nghiên cứu của bạn.

Related Posts

Những sai lầm cần tránh khi đặt tiệc tại nhà cho gia chủ

Đặt tiệc tại nhà nên lưu ý những vấn đề gì để tránh những sai lầm đáng tiếc? Cùng tìm hiểu những sai lầm mà gia chủ…

giáo án đi chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh

Nội dung chính chương trình mẫu giáo LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT HOẠT ĐỘNG HỌC: ĐI, CHẠY THAY ĐỔI TỐC ĐỘ THEO LỆNH I. Mục tiêu…

bộ câu hỏi đường lên đỉnh olympia có đáp án

Tổng hợp câu hỏi Olympia có đáp án mới nhất Ngân hàng câu hỏi Đường lên đỉnh Olympia 2022 Bộ đề thi Đường lên đỉnh Olympia 2022…

trong phòng thí nghiệm co2 được điều chế bằng cách

Carbon Dioxide chiếm 0,035% khí quyển và góp phần vào quá trình quang hợp của thực vật. Không chỉ vậy, CO2 còn giúp bảo quản thực phẩm,…

đắp mặt nạ naruko xong có cần rửa mặt không

Mặt nạ luôn là bước chăm sóc da cơ bản nhưng mang lại hiệu quả tốt nhất cho làn da. Hiện nay trên thị trường có rất…

tải adobe premiere pro cc 2020 full crack cho macbook

Hướng dẫn tải Adobe Premiere Pro CC 2020 full crack cho Macbook dành cho những ai muốn sở hữu phiên bản phần mềm dựng phim Adobe Premiere…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *