Giải Bt Vật Lý 12 Bài 1

Giải SBT Vật Lý 12 Bài 1: Phép quay tịnh tiến trang 3, 4, 5 bao gồm lời giải trong sách bài tập. Giúp học sinh củng cố kiến ​​thức và cố gắng giải bài toán thành công

Yêu cầu học sinh giải thích những gì trong văn bản SGK Vật Lý lớp 12 Bài 1: Động năng lượng Phần hướng dẫn chi tiết, dễ hiểu dưới đây sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về bài học, từ đó chuẩn bị tốt hơn cho tiết học sắp tới.

Bạn đang xem: Bài tập Vật lý 12 tập 1

Giải bài tập SGK Vật Lý 12 bài 1.1 trang 3

Một túi tinh nhỏ có quỹ đạo dài 30 cm. Biên độ dao động của vật là bao nhiêu?

MỘT.30 cm

B. 15cm

C. -15cm

D. 7,5cm

Trả lời:

Trả lời: Xóa bỏ

Giải bài 1.2 SBT Vật lý lớp 12 trang 3

Tốc độ cực đại của vật quay là bao nhiêu?

A. Khi t = 0

B. Khi t = T/4

C. Khi t = T/2

D. Khi vật đi qua một mặt phẳng

Trả lời:

Trả lời: DỄ

Giải bài 1.3 SGK Vật Lý lớp 12 trang 3

Một điểm chuyển động theo đường tròn với vận tốc 0,60 m/s trên đường tròn 0,40 m. Biểu diễn biên độ, chu kì và tần số dao động điều hòa của nó là:

A. 0,40m; 2,1 giây; 3,0 rad/giây

B. 0,20m; 0,48s; 3,0 rad/giây

C. 0,20m; 4,2s; 1,5 rad/giây

D. 0,20m; 2,1 giây; 3,0 rad/giây

Trả lời:

Trả lời: DỄ

Giải SGK Vật Lý 12 bài 1.4 trang 3

Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 5cosπt(cm) . Vận tốc cực đại của vật là bao nhiêu?

A. -5π(cm/s).

B. 5π(cm/s).

C. 5(cm/s).

D. 5/π(cm/s).

Trả lời:

Trả lời: Xóa bỏ

Giải bài 1.5 SBT Vật lý lớp 12 trang 3

Phương trình dao động điều hòa của hạt là x = Acos(ωt – π/2)cm. Thời điểm bắt đầu được xác định khi nào?

Tham Khảo Thêm:  Top 15 Ngành Kế Toán Thi Khối Nào ? Tham Khảo Điểm Chuẩn Các Trường

A. Khi các hạt đi qua chỗ thử đúng hướng.

B. Khi điểm đã vượt qua điểm tham chiếu theo hướng sai.

C. Khi điền đầy điểm tại giới hạn x= +A.

D. Khi nâng chất điểm tại điểm biên x= -A.

Trả lời:

Trả lời:

Giải bài 1.6 SGK Vật Lý lớp 12 trang 4

Một vật nhỏ dao động điều hòa theo phương trình x = 10cos(πt + π/6)(cm)

Lấy 2 = 10. Vận tốc khối lượng của vật là

A. 10π cm/s2.

B. 10cm/s2.

C. 100cm/s2.

D. 100π cm/s2.

Trả lời:

Trả lời:

Giải bài tập SGK Vật Lý 12 bài 1.7 trang 4

Một hạt dao động điều hòa theo phương trình: x = 2cos(2πt + π/2)cm. Tại t = 0,25 s, các hạt chuyển động song song với

A. √3 cm.

B. -√3 cm.

C. 2 cm.

Đ – 2 cm.

Trả lời:

Trả lời: DỄ

Giải bài 1.8 SBT Vật lý lớp 12 trang 4

Hạt quay song song với trục ox. Khi hạt đi được quãng đường như cũ thì vận tốc của nó là 20 cm/s. Khi hạt có vận tốc 10 cm/s thì gia tốc của nó là 40√3 cm/s2. Biên độ dao động của hạt là

A. 4 cm.

B. 5 cm.

C.8 cm.

D. 10 cm.

Trả lời:

Trả lời: Xóa bỏ

Giải bài 1.9 SGK Vật lý 12 trang 4

Hạt quay song song với trục ox. Quãng đường vật đi được trong một chu kỳ dao động là 16 cm. Biên độ dao động của hạt là

MỘT.16cm

B. 4 cm.

C. 32 cm.

d là 8cm.

Trả lời:

Trả lời: Xóa bỏ

Giải bài tập SGK Vật Lý 12 bài 1.10 trang 4

Một hạt chuyển động song song với thời gian 1,25 s và biên độ 5 cm. Tốc độ cực đại của hạt là

A. 25,1cm/s.

B. 2,5 cm/s.

C. 63,5 cm/s.

D. 6,3 cm/s.

Trả lời:

Trả lời:

Giải bài 1.11 SBT Vật lý lớp 12 trang 4

Hạt quay song song với trục ox. Vectơ gia tốc của hạt là

Tham Khảo Thêm:  Những hình ảnh quả Ổi tươi ngon, ấn tượng, đẹp nhất

A. độ lớn cực tiểu khi đi qua một điểm đối xứng, luôn bằng vectơ vận tốc.

B. tăng không đổi, phương luôn chỉ về một điểm.

C. Tăng trưởng cực đại ở biên giới, vận động luôn ra biên giới.

D. độ lớn tỉ lệ với độ dời, phương luôn hướng về cùng một điểm.

Trả lời:

Trả lời: DỄ

Đáp án SGK Vật Lý 12 bài 1.12 trang 5

Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 0,05cos10πt (m). Hãy giải thích:

a) Biên độ, thời gian tồn tại và khối lượng của vật.

b) Vận tốc và vận tốc của vật.

c) Pha dao động và độ dời của vật tại thời điểm t = 0,075 s.

Trả lời:

Một)

– Biên độ dao động của vật là A = 0,05m

– Chu kì dao động là T = 2π/ω = 2π/10π = 0,2s

– Tần số của vật là f = 1/T = 1/0,2 = 5Hz

b) Vận tốc cực đại của vật là vmax = ωA = 10π.0,05 = 0,5π m/s

Vận tốc cực đại của vật là amax = 2A = (10π)2.0,05 = 5π2 m/s2

c) Chu kỳ dao động của vật ở quãng đường t = 0,075s là: 10πt = 10π.0,075 = 3π/4

Li độ của vật là x = 0,05cos3π/4 = -0,035m

Giải bài 1.13 SGK Vật lý 12 trang 5

Một vật quay với biên độ A = 24 cm và thời gian T = 4 s. Tại thời điểm t = 0 vật có độ dời là -A.

a) Viết phương trình chuyển động của vật.

b) Tính độ dời, vận tốc và gia tốc của vật tại thời điểm t = 0,5 s.

c) Xác định thời điểm đầu tiên vật đi qua chất điểm có quãng đường x = -12 cm và vận tốc lúc đó.

Trả lời:

a) Viết phương trình chuyển động của vật

A = 24cm; T= 4s ⇒ ω = 2π/T = π/2; Lúc đầu, phần tử nằm trên ranh giới âm, vì vậy chúng ta có =

Vậy phương trình chuyển động của vật là: x = 24cos(πt/2 + π).

Tham Khảo Thêm:  Hình ảnh buồn tâm trạng, cô đơn mệt mỏi về tình yêu, cuộc sống

b) Tại thời điểm t = 0,5s ta có

Tính theo độ: x = 24.cos(π.0,5/2 + ) = 24cos5π/4 = -16,9 ≈ 17 cm

Vận tốc : v = – 24.π/2.sin(π.0,5/2 + π) = -24.π/2.sin5π/4 = 6π√2 cm/s = 26,64 cm/s ≈ 27 cm/s

Gia tốc : a = -(π/2)2.x = -(π/2)2.(-16,9) = 41,6 cm/s2 ≈ 42 (cm/s2)

c) Thời điểm vật đi qua x = -12 cm lần đầu tiên là

Vận tốc tại thời điểm t = 2/3s là:

v = -ωAsin(π/3 + ) = 32,6 cm/s ≈ 33 cm/s

Giải bài tập SGK Vật Lý 12 bài 1.14 trang 5

Xét phương thức truyền và chuyển mạch (H.1.1). Giải thích tại sao khi bánh xe quay thì pít-tông chuyển động tiếp xúc với nhau

Trả lời:

Các thanh ngang tương ứng với trục ox. Kích thước của phần trên trục Ox tương ứng với bề mặt của chữ thập. Vì vậy, khi quả bóng di chuyển xung quanh, thanh ngang và pít-tông quay xung quanh.

Giải bài 1.15 SBT Vật Lý lớp 12 trang 5

Hai điểm M và N chuyển động song song trên một đường tròn tâm O bán kính A, cùng chiều và với vận tốc góc ω (H.1.2). Hình chiếu P của M trên trục x biến thiên theo phương trình x = Acosωt và Q hình chiếu của N trên trục y biến thiên theo phương trình y = Asin(ωt + π/2). Tính độ lệch pha dao động của chúng.

Trả lời:

Vì cosωt = sin(ωt + π/2), độ dời của điểm Q trên trục y có thể được viết là y = Acosωt. Do đó độ lệch pha giữa hai dao động của P và Q bằng không.

Xem thêm: Cách Tính Phương Trình Lôgarit, ✅ Công Thức Lôgarit ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

►► BẤM VÀO NGAY Nhấp vào liên kết dưới đây để TẢI XUỐNG đáp án sách vật lý Bài 1: Dao Động Điều Hòa Toán lớp 12 file PDF không có chúng ta được chi tiết và đầy đủ giúp các em học sinh rèn luyện kỹ năng giải các bài toán hiệu quả.

Related Posts

Những sai lầm cần tránh khi đặt tiệc tại nhà cho gia chủ

Đặt tiệc tại nhà nên lưu ý những vấn đề gì để tránh những sai lầm đáng tiếc? Cùng tìm hiểu những sai lầm mà gia chủ…

giáo án đi chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh

Nội dung chính chương trình mẫu giáo LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT HOẠT ĐỘNG HỌC: ĐI, CHẠY THAY ĐỔI TỐC ĐỘ THEO LỆNH I. Mục tiêu…

bộ câu hỏi đường lên đỉnh olympia có đáp án

Tổng hợp câu hỏi Olympia có đáp án mới nhất Ngân hàng câu hỏi Đường lên đỉnh Olympia 2022 Bộ đề thi Đường lên đỉnh Olympia 2022…

trong phòng thí nghiệm co2 được điều chế bằng cách

Carbon Dioxide chiếm 0,035% khí quyển và góp phần vào quá trình quang hợp của thực vật. Không chỉ vậy, CO2 còn giúp bảo quản thực phẩm,…

đắp mặt nạ naruko xong có cần rửa mặt không

Mặt nạ luôn là bước chăm sóc da cơ bản nhưng mang lại hiệu quả tốt nhất cho làn da. Hiện nay trên thị trường có rất…

tải adobe premiere pro cc 2020 full crack cho macbook

Hướng dẫn tải Adobe Premiere Pro CC 2020 full crack cho Macbook dành cho những ai muốn sở hữu phiên bản phần mềm dựng phim Adobe Premiere…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *