Giải Bài Tập Lí 10 Bài 2 : Chuyển Động Thẳng Đều, Giải Bài 2 Vật Lí 10: Chuyển Động Thẳng Đều

Trong bài viết này, magmareport.net sẽ cùng độc giả khám phá một dạng chuyển động đặc biệt, đó là dạng thẳng. Hi vọng qua bài học này sẽ giúp các em hiểu rõ hơn.

*

A, Học thuyết

I. Các khái niệm cơ bản

Tốc độ trung bình:

$Tốc độ trung bình = \frac{Quãng đường đã đi}{Thời gian di chuyển}$

$v_{tb} = \frac{S}{t}$. (Bệnh đa xơ cứng).

Bạn đang xem: Giải quyết 10 tình huống logic bài 2

Nghĩa: Tốc độ trung bình cho biết tốc độ nhanh hay chậm.

Chuyển động đều: là chuyển động thẳng đều và có tốc độ bằng nhau trong mọi khoảng thời gian.

II. Nghiên cứu về chuyển động thẳng

Quãng đường đi được trên một đường thẳng tỉ lệ thuận với thời gian đi.

s = vtb.t = vt (m).

v: là vận tốc của vật.

Xét một hạt M xuất phát từ điểm A (tại vị trí x0) trên phương thẳng Ox, chuyển động thẳng đều theo phương Ox với vận tốc v. Quyết định thời điểm đối tượng bắt đầu chuyển động.

Phương trình chuyển động của vật là: x = x0 + S = x0 + vt (m)

Đồ thị tọa độ – thời gian (x – t) là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của tọa độ x vào thời gian t.

Ví dụ:

*

B. Hành động và phản hồi

Câu 1: trang 15 SGK Vật Lý 10

Chuyển động thẳng đều là gì?

=> Xem giải pháp cho vấn đề này

Câu 2: trang 15 SGK Vật Lý 10

Kể tên các đặc điểm của chuyển động thẳng đều.

=> Xem giải pháp cho vấn đề này

Câu 3: Trang 15 sgk vật lý 10

Tốc độ trung bình là bao nhiêu?

=> Xem giải pháp cho vấn đề này

Câu 4: trang 15 SGK Vật Lý 10

Viết công thức tính quãng đường đi được và phương trình chuyển động của chuyển động thẳng đều.

=> Xem giải pháp cho vấn đề này

Câu 5: trang 15 SGK Vật Lý 10

Trình bày cách xác định tọa độ thời gian của chuyển động thẳng đều.

=> Xem giải pháp cho vấn đề này

Câu 6: trang 15 sgk vật lý 10

Trong chuyển động thẳng đều

A. quãng đường s đi được tỉ lệ thuận với vận tốc v.

B. toạ độ x tỉ lệ với vận tốc v.

C. toạ độ x tỉ lệ với thời gian đi.

D. quãng đường s đi được tỉ lệ với thời gian đi t.

Chọn câu trả lời đúng.

Tham Khảo Thêm:  Cách Nào Sau Đây Không Điều Chế Được Naoh ? Cách Nào Sau Đây Không Điều Chế Được Naoh

=> Xem giải pháp cho vấn đề này

Câu 7: trang 15 SGK Vật Lý 10

Chỉ ra câu sai.

Di chuyển một dòng bao gồm:

A. hướng là một đường thẳng.

B. vật đi được một quãng đường bằng nhau trong mỗi đơn vị thời gian bằng nhau.

C. tốc độ trung bình trên cả quãng đường là như nhau.

D. vận tốc không đổi từ lúc bắt đầu đến lúc dừng lại.

=> Xem giải pháp cho vấn đề này

Câu 8: trang 15 SGK Vật Lý 10

Biểu đồ thời gian truyền thông cho luồng lưu lượng có dạng như hình 2.5. Mấy giờ ô tô đi thẳng?

A. Chỉ từ 0 đến t1.

B. Trong khoảng thời gian từ T1 đến T2.

C. Từ 0 đến T2.

D. Không có thời điểm nào ô tô chuyển động thẳng đều.

*

=> Xem giải pháp cho vấn đề này

Câu 9: trang 15 SGK Vật Lý 10

Trên một đoạn đường thẳng, tại hai điểm A và B cách nhau 10 km có hai ô tô khởi hành cùng một lúc và đi cùng chiều. Một ô tô xuất phát từ A với vận tốc 60 km/h và một ô tô xuất phát từ B với vận tốc 40 km/h.

Một. Lấy gốc tọa độ tại A, thời gian kể từ lúc xuất phát, viết công thức tính quãng đường đi được và phương trình chuyển động của hai xe.

b. Tạo đồ thị tọa độ – thời gian của hai ô tô trên cùng một lộ trình (x, t).

c. Dựa vào đồ thị tương quan thời gian xác định địa điểm và thời điểm xe A gặp xe B.

=> Xem giải pháp cho vấn đề này

Câu 10: trang 15 sgk vật lý 10

Một ô tô xuất phát từ thành phố H đi về thành phố P với vận tốc 60 km/h. Đến thành phố D cách H 60 km, ô tô dừng lại một giờ. Xe tiếp tục về P với vận tốc 40 km/h. Con đường H – P được coi là thẳng tắp dài 100 km.

Một. Viết công thức tính quãng đường đi được và phương trình chuyển động của ô tô cho hai quãng đường H – D và D – P. Gốc tọa độ lấy tại H. Gốc thời gian là lúc ô tô xuất phát từ H.

b. Dựng đồ thị doanh – thời gian của ô tô trên cả đoạn đường H – P.

c. Dựa vào đồ thị xác định thời gian ô tô đi đến P.

Tham Khảo Thêm:  111+ Vẽ Tranh Cấm Hút Thuốc Lá Đẹp Xuất Sắc Của Thiếu Nhi

Xem thêm: Trạng từ bổ nghĩa cho tính từ, Cách sử dụng trạng từ và tính từ

d. Xem kết quả câu c) trong các phép tính.

=> Xem giải pháp cho vấn đề này
Một số điều thú vị
Câu hỏi Vật Lý 10 bài 2: Chuyển động thẳng đều

Bình luận

Chuẩn bị bài tập cho các môn học khác
Giải thưởng Sách lần thứ 10 về Kiến thức Liên kết
Thực hiện 10 kết nối cho thông tin
Sản xuất 10 tập 1 kết nối thông tin
Sản xuất 10 tập 2 kết nối thông tin
Kết thúc truyền đạt thông tin 10
Giải Toán 10 phần 1 bằng nối thông
Giải toán 10 phần 2 kết nối thông tin
Giải vật lý 10 tích hợp kiến ​​thức
Hóa học 10 giải tổng hợp kiến ​​thức
Giải giao tiếp kiến ​​thức Sinh học 10
Giải 10 Địa lý liên kết kiến ​​thức
Hồ sơ 10 Giải thưởng Thông tin Truyền thông
Giải Tin học 10 kết nối thông tin
10 giải thưởng âm nhạc về truyền thông nhận thức
Giải thưởng Nghệ thuật kết nối tri thức lần thứ 10
Nghiên cứu kinh tế và pháp luật cung cấp 10 kết nối kiến ​​thức
Giáo dục quốc phòng an ninh 10 đường kết nối tri thức
Chuẩn bị 10 hoạt động liên quan đến kiến ​​thức
Giải Thiết Kế Công Nghệ 10 Kết Nối Tri Thức
Công nghệ vun đắp giải thưởng 10 thông tin kết nối
Giải 10 giáo dục thể chất và truyền thông
Tiếng Anh 10 Global Success Award
Giải thưởng sách Chân trời sáng tạo lần thứ 10
Tạo ra 10 chân trời sáng tạo
Viết 10 tập 1 kiểu tạo
Sản xuất 10 tập hai chân trời sản xuất
Chuẩn bị 10 chân trời sản xuất
Demo sáng tạo giải toán 10 phần 1
Giải toán 10 phần 2 chân trời sáng tạo
Giải Vật Lý 10 Chân Trời Sáng Tạo
Giải Hóa học 10 chân trời sáng tạo
Sinh học 10 giải sáng tạo
Giải Địa lý 10 Chân trời sáng tạo
Giải thưởng 10 chân trời sáng tạo nhất
Giải 10 tin học ngành sản xuất
10 Giải Âm nhạc Chân trời Sáng tạo
10 Giải thưởng Nghệ thuật Chân trời Sáng tạo
Nghiên cứu kinh tế và pháp luật cung cấp 10 sáng tạo
Giáo dục Quốc phòng và An ninh Giáo dục 10 Chân trời sáng tạo
Giải gặp gỡ 10 chân trời sáng tạo
Giải thưởng Thiết kế Công nghệ 10 Chân trời Sáng tạo
Công nghệ canh tác sẽ cung cấp 10 cơ hội kỹ năng
Giải giáo dục thể chất 10 chân trời sáng tạo
Giải thưởng tiếng Anh toàn cầu 10 người bạn
10 giải Cánh diều
Viết 10 bộ
Làm diều 10 tập 1
Làm diều 10 tập 2
Giải quyết 10 con diều
Giải toán 10 phần 1 diều
Giải toán 10 tập 2 diều
Giải Cánh diều Vật lý 10
Giải 10 Cánh diều Hóa học
10 giải Cánh diều Sinh học
Giải Cánh diều Địa lý 10
10 Con Diều Có Giá Trị Nhất
Giải Tin học 10 diều
10 giải Cánh diều âm nhạc
10 giải Cánh diều nghệ thuật
Khóa học kinh tế và luật cung cấp 10 diều
Huấn luyện quốc phòng và bảo vệ diều 10
Phần thưởng khi đáp ứng 10 con diều
Giải Thiết kế Công nghệ 10 diều
Phần thưởng kỹ năng khi phát triển 10 con diều
Giải 10 lướt ván diều
Giải Tiếng Anh 10 Khám phá đất nước mới
bài kiểm tra thứ 10
Đề kiểm tra ngữ pháp 10
10 câu hỏi đại số
10. câu hỏi hình học
10. Câu hỏi Hóa học
10. Câu hỏi sinh học
10. Câu hỏi Vật lý
Câu hỏi Lịch sử 10
Câu hỏi Địa lý 10
câu hỏi tiếng anh 10
câu hỏi GDCD 10

Tham Khảo Thêm:  Hoá 12 Bài 4 Trang 18 Sgk Hóa Học 12, Bài Tập 4 Trang 18 Sgk Hóa Học 12

chuyên đề lớp 10

chương toán 10
địa lý 10
đề cương vào lớp 10
Đại số 10. Giáo trình
10. kế hoạch giáo dục hình học
10 bài học
10. Giáo trình Vật lý
Học bổng cho 10 sinh viên
10 bài học hóa học
giáo án lịch sử 10
Địa lý 10. quá trình học tập
Giáo Dục Công Dân 10
bài học tiếng anh 10
Giáo Dục Công Nghệ 10
Giáo trình Tin học 10
giải sách lớp 10
Viết 10 cuốn 1
Viết 10 tập 2
Viết 10 bài tập 1 tóm tắt
Viết truyện 10 tập 2 dễ
Đáp án sách đại số lớp 10
Giải sách hình học lớp 10
Sổ tay Hóa học 10
Sách Vật Lý 10
Giải 10 cho một cuốn sách sinh học
10 giải thưởng về sách giáo khoa lịch sử
địa lý 10
giải GDCD 10
giải sách tiếng anh 10
Giải bài mới sgk Tiếng Anh 10

*

Liên hệ:

Related Posts

Những sai lầm cần tránh khi đặt tiệc tại nhà cho gia chủ

Đặt tiệc tại nhà nên lưu ý những vấn đề gì để tránh những sai lầm đáng tiếc? Cùng tìm hiểu những sai lầm mà gia chủ…

giáo án đi chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh

Nội dung chính chương trình mẫu giáo LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT HOẠT ĐỘNG HỌC: ĐI, CHẠY THAY ĐỔI TỐC ĐỘ THEO LỆNH I. Mục tiêu…

bộ câu hỏi đường lên đỉnh olympia có đáp án

Tổng hợp câu hỏi Olympia có đáp án mới nhất Ngân hàng câu hỏi Đường lên đỉnh Olympia 2022 Bộ đề thi Đường lên đỉnh Olympia 2022…

trong phòng thí nghiệm co2 được điều chế bằng cách

Carbon Dioxide chiếm 0,035% khí quyển và góp phần vào quá trình quang hợp của thực vật. Không chỉ vậy, CO2 còn giúp bảo quản thực phẩm,…

đắp mặt nạ naruko xong có cần rửa mặt không

Mặt nạ luôn là bước chăm sóc da cơ bản nhưng mang lại hiệu quả tốt nhất cho làn da. Hiện nay trên thị trường có rất…

tải adobe premiere pro cc 2020 full crack cho macbook

Hướng dẫn tải Adobe Premiere Pro CC 2020 full crack cho Macbook dành cho những ai muốn sở hữu phiên bản phần mềm dựng phim Adobe Premiere…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *