Feoh2 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu Mới Nhất 2022, Mg(Oh)2 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Cho các hợp chất sau: H3PO4, HF, C2H5OH, HClO2, Ba(OH)2, HClO3, CH3COOH, BaSO4, FeCl3, Na2CO3, HI. Trong số các chất đó, số chất điện li mạnh là

A. 7.Các em thấy: Feoh3 là chất điện li mạnh hay yếu

B 4.

Bạn xem: Feoh2 là chất điện li mạnh hay yếu

C 6.

D.5.

*

Chọn câu trả lời CỔ TÍCH

Trong các chất trên, số chất điện li mạnh là: Ba(OH)2, HClO3, BaSO4, FeCl3, Na2CO3, HI

Cẩn thận: Những thứ như BaSO4, BaCO3 là chất kết tủa (ít tan), nhưng các phân tử hòa tan là vô tổ chức, vì vậy chúng là chất điện ly mạnh, không phải chất điện ly yếu.

Câu 1. Trong số các chất sau: NaOH, H2SO3, C2H5OH, NaCO3, NaCl, CH3COOH. Số chất điện li là bao nhiêu?Câu 2. Chất nào sau đây là chất điện li mạnh nhất? A. CH3COONA, BaCl2, HClB. CaCl2, H2S, HNO3C. CH3COOH, CaCO3, Na2SO3 D. Fe(OH)2, HF, HClO Câu 3. Xét các chất và phân tử sau: HPO3 2-, CH3COO-, HCO3-, S2-, HCl, SO4 2-, HSO4-, Cl- , Na2CO3, NaHCO3. Các ion axit là gì?

1. Có 5 chất điện phân: NaOH, H2SO3, Na2CO3, NaCl, CH3COOH2. A3. Có 4 ion/phân tử axit: HCO3- phân li nấc 2 tạo H+ và CO32-HCl phân li hoàn toàn tạo H+ và Cl-HSO4- phân li nấc 2 tạo H+ và SO42- NaHCO3 phân li hoàn toàn tạo H+. HCO3- (như trên)

Các ion còn lại là: HPO32- không còn tách được H+ (H3PO3 là axit 2 nấc) CH3COO- cần (CH3COO- + H2O ⇌ CH3COOH + OH-) S2-, SO42- giống CH3COO-, chỉ khác. H2S và H2SO4 là axit 2 nấc Cl- là ion trung hòa -> Không phản ứng với nước Na2CO3 phân ly hết tạo CO32- có tính kiềm

Tham Khảo Thêm:  Nhân Vật Phản Phái Hữu Thoại Thuyết, Phản Phái Hữu Thoại Thuyết

Chính xác 0 Bình luận (0)

Cho các sản phẩm: NaOH; HF; C6H5 XEM; CH3COOH; C2H5OH, C12H22O11 (saccarozơ); HCOona; NaCl, H2SO4; C3H5(OH)3. Số chất điện li và chất điện li như sau:

MỘT. 8 và 6

Gỡ bỏ nó. 7 là 5

CỔ TÍCH. 7 và 6

Dễ. 8 là 5

Lớp 0 Hóa học 1 0 Gửi Hủy bỏ

Không điện phân và sucrose; glixerol; rượu etylic => chứa 7 chất điện li

Các chất điện li mạnh là: NaOH; C6H5 XEM ; HCOona ; NaCl; H2SO4 => Có 5 chất điện li mạnh

=>

Chính xác 0 Bình luận (0)

Cho các chất sau: H2CO3, Al2(SO4)3, HNO3, glucozơ, C2H5OH, NaOH, CH3COOH, Ba(OH)2, HF. Số chất điện li mạnh là

MỘT. 3.

b. 4.

C. 5.

Đ. 6

Hóa học lớp 11 1 1 Gửi Hủy bỏ

Câu trả lời là không

Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước thì phân li thành ion.

Chất điện ly mạnh bao gồm: axit mạnh, bazơ mạnh và muối mạnh.

Cho các sản phẩm trên có 4 chất điện li mạnh: Al2(SO4)3, HNO3, NaOH, Ba(OH)2

phương trình điện li của vật chất

*

*

Chính xác 0 Bình luận (0)

Cho các chất sau: H2CO3, Al2(SO4)3, HNO3, glucozơ, C2H5OH, NaOH, CH3COOH, Ba(OH)2, HF. Số chất điện li mạnh là

MỘT. 3.

C. 5.

Đ. 6.

Lớp 0 Hóa học 1 0 Gửi Hủy bỏ

Câu trả lời là không

Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước thì phân li thành ion.

Chất điện ly mạnh bao gồm: axit mạnh, bazơ mạnh và muối mạnh.

Cho các sản phẩm trên có 4 chất điện li mạnh: Al2(SO4)3, HNO3, NaOH, Ba(OH)2

Tham Khảo Thêm:  Axit, Bazơ Và Muối, Bài 2 Trang 10 Sgk Hóa Học 11

phương trình điện li của vật chất

*

Chính xác 0 Bình luận (0)

Cho các tính chất sau: H g C l 2 , HF , C 2 H 5 OH , HC l O 2 , Ba a( OH ) 2 , HC l O 3 , CH 3 COOH , Ba SO 4 , H g( CN ) 2 , F e C l 2 , N a 2 CO 3 , HI , C u B r 2 . Trong số các chất đó, số chất điện li yếu là

MỘT. 3

b. 4

C. 6

Đ. 5

Lớp 0 Hóa học 1 0 Gửi Hủy bỏ

Chất điện li yếu là chất khi tan trong nước chỉ phân li một phần thành ion.

Phần cặn còn lại ở dạng phân tử trong dung dịch.

Chất điện li yếu là axit yếu hoặc bazơ yếu.

Trong pứ trên, số chất điện li yếu là: H g C l 2 , HF , HC l O 2 , CH 3 COOH , H g(CN ) 2

Hãy cẩn thận: Những thứ như BaSO4 là chất kết tủa (ít tan) nhưng phân tử tan rất khác nhau nên BaSO4 là chất điện li mạnh.

→ Câu trả lời đơn giản

Chính xác 0 Bình luận (0)

đầu tiên. Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

A. H2CO3. B. NH3. C.NaNO3. D. Fe(OH)2.

2. Dung dịch nào sau đây (cùng tỉ lệ số mol) có giá trị pH cao nhất so với các dung dịch còn lại?

A. KOH. B. HCl. C. H2SO4. D. Ba(OH)2.

3. Trả lời KHÔNG Nó có thể phản ứng với Ca(HCO3)2 và:

A. H2SO4. B. NaOH. C. KCl. D. Na2CO3.

Xem thêm: Các Dạng Bài Nguyên Lý Kế Toán Thực Hành Có Đáp Án, Các Dạng Bài Nguyên Lý Kế Toán Thực Hành Có Đáp Án

4. Đối với các PTTH này:

(1) 2NH4Cl + Ba(OH)2 → BaCl2 + 2NH3 + 2H2O

Tham Khảo Thêm:  Trong Phân Tử Etilen Giữa 2 Nguyên Tử Cacbon Có ? Trong Phân Tử Etilen Giữa Hai Nguyên Tử Cacbon Có

(2) NH4NO3 + KOH → KNO3 + NH3 + H2O

(3) NH4HSO4 + Ba(OH)2 → BaSO4 + NH3 + 2H2O

(4) (NH4)2CO3 + Ca(OH)2 → CaCO3 + 2NH3 + 2H2O

Phương trình ion rút gọn: NH4+ + OH- → NH3↑ + H2O tương đương với phương trình nào?

A. (1), (2). B. (2), (3). C. (2), (4). D. (1), (3).

Related Posts

Những sai lầm cần tránh khi đặt tiệc tại nhà cho gia chủ

Đặt tiệc tại nhà nên lưu ý những vấn đề gì để tránh những sai lầm đáng tiếc? Cùng tìm hiểu những sai lầm mà gia chủ…

giáo án đi chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh

Nội dung chính chương trình mẫu giáo LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT HOẠT ĐỘNG HỌC: ĐI, CHẠY THAY ĐỔI TỐC ĐỘ THEO LỆNH I. Mục tiêu…

bộ câu hỏi đường lên đỉnh olympia có đáp án

Tổng hợp câu hỏi Olympia có đáp án mới nhất Ngân hàng câu hỏi Đường lên đỉnh Olympia 2022 Bộ đề thi Đường lên đỉnh Olympia 2022…

trong phòng thí nghiệm co2 được điều chế bằng cách

Carbon Dioxide chiếm 0,035% khí quyển và góp phần vào quá trình quang hợp của thực vật. Không chỉ vậy, CO2 còn giúp bảo quản thực phẩm,…

đắp mặt nạ naruko xong có cần rửa mặt không

Mặt nạ luôn là bước chăm sóc da cơ bản nhưng mang lại hiệu quả tốt nhất cho làn da. Hiện nay trên thị trường có rất…

tải adobe premiere pro cc 2020 full crack cho macbook

Hướng dẫn tải Adobe Premiere Pro CC 2020 full crack cho Macbook dành cho những ai muốn sở hữu phiên bản phần mềm dựng phim Adobe Premiere…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *