Đơn Chất Và Hợp Chất

Giải bài tập Hóa học 8 bài 6 Đơn chất và hợp chất – Phân tử và sự quan tâm tập thể của tập thể giáo viên dạy giỏi môn hóa học. Đảm bảo chính xác, dễ hiểu giúp học sinh nắm được các bước và giải bài tập hóa học 8 BÀI 6 THÊM VÀ VẬT – Phân tử nhanh chóng, dễ dàng.

Bạn đang xem: Bài tập Hóa học 8 bài 6

DANH SÁCHHóa Học 8 Bài 6 Đơn Chất Và Hợp Chất – Phân Tử bài: Chương 1: Vật chất – Nguyên tử – Phân tử

Mẹo giải bài tập Hóa học 8 Bài 6 Chất và Hợp chất – Phân tử

1. Giải bài 1 trang 25 SGK Hóa học 8

Trả lời bài 1 trang 25 SGK Hóa 8:

Cái đầu

Sao chép các câu sau vào sổ làm việc của bạn với các từ hoặc cụm từ thích hợp:

“Các chất được chia thành hai nhóm chính… và… Các nguyên tố được tạo thành từ một… , và… được tạo thành từ hai hoặc nhiều nguyên tố.”

Các nguyên tố cũng được chia thành… và… Kim loại có ánh kim loại, dẫn điện và nhiệt, không giống như… những kim loại không có những đặc tính này (ngoại trừ than chì).

Có hai loại thành phần: thành phần… và…sự kết hợp…”.

Lời giải chi tiết

“Các chất được chia thành hai nhóm chính, nguyên tố và hợp chất. Các nguyên tố bao gồm một nguyên tố hóa học, trong khi các hợp chất bao gồm hai hoặc nhiều nguyên tố.

Các chất được chia thành kim loại và phi kim loại. Kim loại và ánh kim loại, điện và nhiệt, không giống như phi kim loại không có tài sản (trừ than chì).

Có hai loại hợp chất: hợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơ.

2. Giải bài 2 trang 25 SGK Hóa học 8

Giải bài 2 trang 25 SGK Hóa học 8. Đồng và sắt được làm bằng gì?

Cái đầu

a) Đồng và sắt được làm bằng gì? Kể tên cách sắp xếp nguyên tử trong hợp chất kim loại.

b) Nitơ và clo được tạo nên từ chất gì?

Lưu ý rằng hai khí này không phải là nguyên tố kim loại như hydro và oxy. Chỉ ra cách các nguyên tử được liên kết với nhau.

Tham Khảo Thêm:  Ngắm khinh khí cầu tại thành phố ngầm Cappadocia, Thổ Nhĩ Kỳ

Lời giải chi tiết

a) Hợp kim đồng được làm bằng vật liệu đồng (Cu) và hợp kim sắt được làm bằng sắt (Fe).

Sự sắp xếp các nguyên tử trong cùng một mẫu chất kim loại: các nguyên tử được sắp xếp gần nhau và có trật tự.

b) Khí nitơ tạo bởi nguyên tố nitơ (N), khí clo tạo bởi nguyên tố clo (Cl). Trong một phi kim, các nguyên tử thường liên kết với nhau bằng số hiệu nguyên tử, với nitơ và clo, số nguyên tử này là 2 (N2 và Cl2).

3. Giải bài 3 trang 26 SGK Hóa học 8

Giải bài 3 trang 26 SGK Hóa học 8. Trong các chất cho dưới đây, hãy xác định và giải thích chất nào là nguyên tố, chất nào là hợp chất:

Cái đầu

Trong số các mục được đưa ra dưới đây, hãy xác định và giải thích mục nào là mục hoặc hợp chất:

a) Khí amoniac được tạo thành từ N và H.

b) Photpho đỏ được sản xuất từ ​​P.

c) Axit clohiđric được tạo bởi H và Cl.

d) Canxi cacbonat được tạo thành từ Ca, C và O.

e) Glucozơ tạo thành các nguyên tử C, H và O.

f) Kim loại magie được tạo thành từ Mg.

Lời giải chi tiết

Dựa vào khái niệm tử và hợp số, ta có:

a) Khí amoniac là hợp chất vì được tạo bởi 2 nguyên tố là nitơ và hiđro

b) Phốt pho rất quan trọng vì nó được tạo thành từ một nguyên tố phốt pho.

c) Axit clohiđric là hợp chất vì được tạo bởi 2 nguyên tố clo và hiđro

d) Canxi cacbonat là chất hóa học vì nó được tạo thành từ 3 nguyên tố: canxi, cacbon và oxi

e) Glucozơ là hợp chất vì được tạo bởi 3 nguyên tố: cacbon, hiđro và oxi

f) Magie là nguyên tố vì được cấu tạo từ 1 nguyên tố magie.

4. Giải bài 4 trang 26 SGK Hóa học 8

Giải bài 4 trang 26 SGK Hóa 8. Phân tử là gì?

Cái đầu

a) Phân tử là gì?

b) Phân tử được tạo thành từ các nguyên tử như thế nào và nó khác với phân tử của một nguyên tố như thế nào? Lấy một ví dụ để minh họa.

Lời giải chi tiết

Tham Khảo Thêm:  cộng tác viên viết bài cho báo hoa học trò

a) Phân tử là phần tử nhỏ đại diện cho một chất, được tạo thành từ một số nguyên tử liên kết với nhau và biểu thị tính chất hóa học của chất đó.

b) Phân tử hợp chất gồm những nguyên tử khác loại liên kết với nhau theo một cách sắp xếp nhất định.

Đơn phân tử khác với đơn phân tử: Đơn phân tử gồm những nguyên tử cùng loại liên kết với nhau; một phân tử hợp chất do các nguyên tử khác loại liên kết với nhau.

Ví dụ:

– Phân tử hợp chất: phân tử nước có 2 H liên kết với 1 O, phân tử muối có 1 Na liên kết với 1 Cl,…

Phân tử nguyên tố: Một phân tử khí nitơ bao gồm hai nguyên tử nitơ liên kết với nhau, …

5. Giải bài 5 trang 26 SGK Hóa học 8

Giải bài 5 trang 26 SGK Hóa học 8. Dựa vào hình 1.12 và 1.15 (trang 23, 26 SGK)

Cái đầu

*

Lời giải chi tiết

“Một phân tử nước và một phân tử carbon dioxide giống nhau vì cả hai đều được tạo thành từ ba nguyên tử của hai nguyên tố, liên kết với nhau theo tỷ lệ 1: 2. Hai phân tử có hình dạng khác nhau, phân tử nước có dạng uốn cong, carbon .đường thẳng”

6. Soạn bài 6 trang 26 SGK Hóa học 8

Làm bài 6 trang 26 SGK Hóa học 8. Tính khối lượng mol:

Cái đầu

Tính khối lượng mol:

a) Khí cacbonic, xem mô hình phân tử ở bài 5.

b) Khí metan, gọi là 1 phân tử C và 4 H.

c) Axit nitric có phân tử là 1 H, 1 N và 3 O.

d) Kali permanhanat (kali permanhanat), gọi là phân tử 1 K, 1 Mn và 4 O.

Lời giải chi tiết

a) phân tử khối cacbonic (CO2): 12,1 + 16,2 = 44 đvC.

b) Tế bào mêtan (CH4) : 12,1 + 4,1 = 16 đvC.

c) Tế bào axit nitric (HNO3) : 1,1 + 14,1 + 16,3 = 63 đvC.

d) Ôxít kali pemanganat (KMnO4): 1,39 + 1,55 + 4,16 = 158 đvC.

7. Giải bài 7 trang 26 SGK Hóa học 8

Giải bài 7 trang 26 SGK Hóa học 8. Ghép các phân tử oxi.

Cái đầu

Hãy tính xem một phân tử oxi nặng hơn hay nhẹ hơn bao nhiêu so với một phân tử nước, muối ăn và một phân tử metan (xem bài 6 về loại khí này).

Tham Khảo Thêm:  Phần Mềm Đọc File Dwg Miễn Phí, Tốt Nhất 2022, Phần Mềm Đọc File Dwg Là Gì

Giải pháp – Xem chi tiết

Xác định cấu trúc phân tử của các chất.

Trường phân tử tỉ lệ thuận với số nguyên tử trong phân tử.

– Tính số phân tử oxi và các chất.

Lời giải chi tiết

Câu chuyện

Công thức phân tử

Khối lượng phân tử (đơn vị)

Ôxy

O2

16.2 = 32

Nước

H2O

1,2 + 16,1 = 18

Muối

NaCl

23,1 + 35,5,1 = 58,5

mêtan

CH4

12,1 + 1,4 = 16

– Phân tử oxi nặng hơn phân tử nước bằng 3218≈1,78″>3218≈1,783218≈1,78 lần.

– Một phân tử oxi nhẹ hơn muối ăn bằng 3258,5≈0,547″>3258,5≈0,5473258,5≈0,547 lần.

– Phân tử oxi nặng hơn phân tử metan bằng 3216=2″>3216=23216=2 lần.

8. Giải bài 8 trang 26 SGK Hóa học 8

Giải bài 8 trang 26 SGK Hóa học 8. Dựa vào sự phân bố phân tử.

Cái đầu

Dựa vào sự phân bố của các phân tử khi chất đó ở các vị trí khác nhau, hãy giải thích tại sao:

a) Chất lỏng tự động chảy ra khỏi khay.

b) Một mililit nước ở thể lỏng khi chuyển thành hơi chiếm khoảng 1300 ml (nhiệt độ trung bình).

Lời giải chi tiết

a) Khi nước ở thể lỏng, các phân tử nước ở gần nhau và tỏa nhiệt nên nước ở thể lỏng lan khắp khay.

b) Mặc dù cùng số phân tử nước nhưng nước ở thể hơi có thể tích lớn hơn nhiều so với thể tích ở thể lỏng. Nguyên nhân là do sự phân bố của các phân tử: trong chất lỏng, các phân tử nước ở gần nhau, chuyển động xung quanh; Ở trạng thái hơi, các phân tử nước cách xa nhau, chuyển động nhanh chậm theo các hướng khác nhau.

Xem thêm: Công Thức Hóa Học Của Supe Phốt Phát Đơn, Công Thức Hóa Học Của Supe Phốt Phát Đơn

Giải bài tập Hóa học 8 bài 6 Đơn chất và hợp chất – Phân tử Do đội ngũ giáo viên hóa học giàu kinh nghiệm biên soạn, bám sát nội dung sgk hóa học lớp 8 mới. Được magmareport.net biên soạn và đăng tải trong chuyên mục soạn văn lớp 8 giúp các em tra cứu và tham khảo thấy hay hãy comment và share để nhiều bạn cùng học nhé.

Related Posts

Những sai lầm cần tránh khi đặt tiệc tại nhà cho gia chủ

Đặt tiệc tại nhà nên lưu ý những vấn đề gì để tránh những sai lầm đáng tiếc? Cùng tìm hiểu những sai lầm mà gia chủ…

giáo án đi chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh

Nội dung chính chương trình mẫu giáo LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT HOẠT ĐỘNG HỌC: ĐI, CHẠY THAY ĐỔI TỐC ĐỘ THEO LỆNH I. Mục tiêu…

bộ câu hỏi đường lên đỉnh olympia có đáp án

Tổng hợp câu hỏi Olympia có đáp án mới nhất Ngân hàng câu hỏi Đường lên đỉnh Olympia 2022 Bộ đề thi Đường lên đỉnh Olympia 2022…

trong phòng thí nghiệm co2 được điều chế bằng cách

Carbon Dioxide chiếm 0,035% khí quyển và góp phần vào quá trình quang hợp của thực vật. Không chỉ vậy, CO2 còn giúp bảo quản thực phẩm,…

đắp mặt nạ naruko xong có cần rửa mặt không

Mặt nạ luôn là bước chăm sóc da cơ bản nhưng mang lại hiệu quả tốt nhất cho làn da. Hiện nay trên thị trường có rất…

tải adobe premiere pro cc 2020 full crack cho macbook

Hướng dẫn tải Adobe Premiere Pro CC 2020 full crack cho Macbook dành cho những ai muốn sở hữu phiên bản phần mềm dựng phim Adobe Premiere…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *