Điểm Chuẩn Đh Bách Khoa Đà Nẵng, Điểm Chuẩn Năm 2020 Của Trường Đại Học Bách Khoa

Đại học Bách Khoa Đà Nẵng đã thành công với 40 chuyên ngành đào tạo cơ bản và nâng cao được Ban Giám hiệu công bố. Người hâm mộ có thể theo dõi chi tiết tại đây

công nghệ sinh học

Mã mặt cắt: 7420201

Điểm học bạ chấp nhận được: 26.64

Công nghệ sinh học, đặc biệt là Công nghệ sinh học y tế

Mã mặt cắt: 7420201A

Điểm học bạ chấp nhận được: 27.63

Kỹ thuật máy tính

Mã mặt cắt: 7480106

Số điểm chấp nhận học bạ: 28,75

Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng

Mã mặt cắt: 7510105

Số điểm chấp nhận học bạ: 23,73

Công nghệ sản xuất

Mã mặt cắt: 7510105

Số điểm chấp nhận học bạ: 23,73

Quản lý công nghiệp

Mã mặt cắt: 7510601

Mức điểm học bạ chấp nhận được: 26.2

Công nghệ dầu khí

Mã mặt cắt: 7510601

Mức điểm học bạ chấp nhận được: 26.11

Kỹ thuật cơ khí, đặc biệt là trong Cơ học động lực

Mã ngành: 7520103A

Mức điểm học bạ chấp nhận được: 26.11

Kỹ thuật cơ khí, đặc biệt là Cơ khí hàng không

Mã ngành: 7520103B

Mức điểm học bạ chấp nhận được: 26.11

kỹ thuật cơ điện tử

Mã số công ty: 7520114

Điểm học bạ chấp nhận được: 27.56

kỹ thuật nhiệt

Mã mặt cắt: 7520115

Điểm học bạ chấp nhận được: 24.24

Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

Mã mặt cắt: 7520118

Học bạ chuẩn: 23.18

Kỹ thuật tàu thủy

Mã số công ty: 7520122

Số điểm chấp nhận học bạ: 18,25

Kỹ thuật điện

Mã số công ty: 7520201

Số điểm chấp nhận học bạ: 26,73

Kỹ thuật điện tử và viễn thông

Mã số công ty: 7520207

Mức điểm học bạ chấp nhận được: 27.12

Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

Mã mặt cắt: 7520216

Điểm học bạ chấp nhận được: 28.57

Kỹ thuật hóa học

Mã mặt cắt: 7520301

Tham Khảo Thêm:  Thay Màn Hình Iphone 7 Plus Gia Bao Nhieu The Gioi Di Dong? ?

Số điểm chấp nhận học bạ: 26,05

Nhà môi trường học

Mã mặt cắt: 7520320

Điểm học bạ chấp nhận được: 18.29

Công nghệ thực phẩm

Mã mặt cắt: 7540101

Số điểm chấp nhận học bạ: 26,45

Xây dựng Dân dụng, đặc biệt là Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp

Mã mặt cắt: 7580201

Điểm học bạ chấp nhận được: 24.89

Kỹ thuật Xây dựng, đặc biệt là Tin học Xây dựng

Mã mặt cắt: 7580201A

Số điểm chấp nhận học bạ: 25,37

Kỹ thuật Xây dựng, đặc biệt là Quản lý và Kỹ thuật Xây dựng Đô thị Thông minh

Mã mặt cắt: 7580201B

Điểm chính thức: 22,21

Kỹ thuật Xây dựng, đặc biệt là trong Mô hình hóa Thông tin và Trí tuệ Nhân tạo trong Xây dựng

Mã mặt cắt: 7580201C

Số điểm chấp nhận học bạ: 23,05

Công trình nước

Mã mặt cắt: 7580202

Số điểm chấp nhận học bạ: 17,48

Xây dựng hạ tầng ô tô

Mã mặt cắt: 7580205

Điểm chấp nhận được: 19.75

xây dựng xây dựng

Mã mặt cắt: 7580210

Điểm học bạ chấp nhận được: 22.78

kinh tế xây dựng

Mã mặt cắt: 7580301

Điểm học bạ chấp nhận được: 25.29

Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã mặt cắt: 7850101

Điểm học bạ chấp nhận được: 23.32

Chương trình Tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử Viễn thông

Mã mặt cắt: 7905206

Điểm học bạ chấp nhận được: 22.63

Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống nhúng và IoT

Mã mặt cắt: 7905216

Số điểm chấp nhận học bạ: 24,08

Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Đà Nẵng Năm nay nó đã được công bố chính thức. Điểm chuẩn dao động từ 15,5 (ngành kỹ thuật hạ tầng) đến 27,5 (ngành công nghệ thông tin).

Sau đây là chi tiết điểm chuẩn trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng theo từng ngành học.

Tham Khảo Thêm:  Phim 18 Han Vietsub Thuyết Minh Phim Rạp, Phim Javier Bardem Hd Vietsub, Thuyết Minh

công nghệ sinh học

Mã mặt cắt: 7420201

Điểm chuẩn: 24

Công nghệ thông tin (Cao cấp – Nhật ngữ)

Mã mặt cắt: 7480201

Điểm chuẩn: 25,5

Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, Chuyên ngành – Hợp tác doanh nghiệp)

Mã mặt cắt: 7480201

Điểm chuẩn: 26

Công nghệ thông tin (Cụ thể – Hợp tác doanh nghiệp)

Mã mặt cắt: 7480201

Điểm chuẩn: 26

Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng

Mã mặt cắt: 7510105

Ký hiệu: 20.05

Công nghệ sản xuất

Mã mặt cắt: 7510202

Điểm chuẩn: 23,85

Quản lý công nghiệp

Mã mặt cắt: 7510601

Điểm chuẩn: 23,85

Công nghệ dầu khí

Mã mặt cắt: 7510701

Điểm chuẩn: 23

Kỹ thuật cơ khí – Chuyên môn về Kỹ thuật cơ khí (Chất lượng cao hơn)

Mã số công ty: 7520103

Điểm chuẩn: 23,1

Kỹ thuật Cơ khí – Chuyên môn về Kỹ thuật Cơ khí

Mã số công ty: 7520103

Đánh giá: 24,75

Kỹ thuật Cơ điện tử (Chất lượng cao)

Mã số công ty: 7520114

Điểm chuẩn: 23,5

kỹ thuật cơ điện tử

Mã số công ty: 7520114

Điểm chuẩn: 25,65

Kỹ Thuật Nhiệt (Chất Lượng Cao)

Mã mặt cắt: 7520115

Điểm chuẩn: 23,50

kỹ thuật nhiệt

Mã mặt cắt: 7520115

Điểm chuẩn: 23,65

Kỹ thuật tàu thủy

Mã số công ty: 7520122

Ký: 18.05

Kỹ Thuật Điện (Chất Lượng Cao)

Mã số công ty: 7520201

Điểm chuẩn: 21

Kỹ thuật điện tử viễn thông (Chất lượng cao)

Mã số công ty: 7520207

Điểm chuẩn: 21,5

Kỹ thuật điện tử và viễn thông

Mã số công ty: 7520207

Điểm chuẩn: 25,25

Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa (Chất lượng cao)

Mã mặt cắt: 7520216

Điểm chuẩn: 24,7

Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa

Mã mặt cắt: 7520216

Điểm chuẩn: 26,5

Kỹ thuật hóa học

Mã mặt cắt: 7520301

Điểm chuẩn: 23,25

Nhà môi trường học

Mã mặt cắt: 7520320

Điểm chuẩn: 16,85

Tham Khảo Thêm:  Toán 10 Bài 3 Phương Trình Và Hệ Phương Trình, Giải Toán 10 Bài 3

Công Nghệ Thực Phẩm (Chất Lượng Cao)

Mã mặt cắt: 7540101

Chỉ số: 19,65

Công nghệ thực phẩm

Mã mặt cắt: 7540101

Điểm chuẩn: 25,15

Kiến trúc (Nâng cao)

Mã mặt cắt: 7540101

Điểm chuẩn: 22

Sự thi công

Mã mặt cắt: 7580101

Điểm chuẩn: 23,25

Kỹ thuật Xây dựng – chuyên ngành Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp (Chất lượng cao)

Mã mặt cắt: 7580201

Điểm chuẩn: 18

Kỹ thuật Xây dựng – chủ yếu trong Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp

Mã mặt cắt: 7580201

Dấu hiệu: 24,45

Kỹ thuật Xây dựng – đặc biệt là Tin học Xây dựng

Mã mặt cắt: 7580201

Điểm chuẩn: 22,55

Công trình nước

Mã mặt cắt: 7580202

Điểm chuẩn: 18,4

Tư vấn xe hơi (cao cấp)

Mã mặt cắt: 7580205

Điểm chuẩn: 16,7

Xây dựng hạ tầng ô tô

Mã mặt cắt: 7580205

Điểm chuẩn: 21

Tài chính xây dựng (Nâng cao)

Mã mặt cắt: 7580301

Kí hiệu: 19,25

kinh tế xây dựng

Mã mặt cắt: 7580301

Xếp hạng: 23,75

Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã mặt cắt: 7850101

Điểm chuẩn: 19

Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

Mã mặt cắt: 7520118

Điểm chuẩn: 22,5

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

Mã mặt cắt: 7580210

Ký: 17.05

Chương trình hàng đầu Việt Nam – Hoa Kỳ ngành Điện tử viễn thông

Mã mặt cắt: 7905206

Ký hiệu: 21.04

Chương trình tiên tiến Việt – Mỹ ngành Hệ thống nhúng và IoT

Mã mặt cắt: 7905216

Kí hiệu: 19.28

Chương trình đào tạo kỹ sư tiên tiến Việt – Pháp (PFIEV)

Mã công ty: PFIEV

Điểm chuẩn: 20,50

Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, Chuyên ngành – Hợp tác doanh nghiệp)

Mã mặt cắt: 7480201

Điểm chuẩn: 26

Kỹ thuật máy tính

Mã mặt cắt: 7480106

Điểm chuẩn: 25,85

Cuối cùng: Trên đây là ngày càng nhiều về điểm chuẩn Đại học Bách Khoa Đà Nẵng mới nhất hiện nay.

Related Posts

Những sai lầm cần tránh khi đặt tiệc tại nhà cho gia chủ

Đặt tiệc tại nhà nên lưu ý những vấn đề gì để tránh những sai lầm đáng tiếc? Cùng tìm hiểu những sai lầm mà gia chủ…

giáo án đi chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh

Nội dung chính chương trình mẫu giáo LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT HOẠT ĐỘNG HỌC: ĐI, CHẠY THAY ĐỔI TỐC ĐỘ THEO LỆNH I. Mục tiêu…

bộ câu hỏi đường lên đỉnh olympia có đáp án

Tổng hợp câu hỏi Olympia có đáp án mới nhất Ngân hàng câu hỏi Đường lên đỉnh Olympia 2022 Bộ đề thi Đường lên đỉnh Olympia 2022…

trong phòng thí nghiệm co2 được điều chế bằng cách

Carbon Dioxide chiếm 0,035% khí quyển và góp phần vào quá trình quang hợp của thực vật. Không chỉ vậy, CO2 còn giúp bảo quản thực phẩm,…

đắp mặt nạ naruko xong có cần rửa mặt không

Mặt nạ luôn là bước chăm sóc da cơ bản nhưng mang lại hiệu quả tốt nhất cho làn da. Hiện nay trên thị trường có rất…

tải adobe premiere pro cc 2020 full crack cho macbook

Hướng dẫn tải Adobe Premiere Pro CC 2020 full crack cho Macbook dành cho những ai muốn sở hữu phiên bản phần mềm dựng phim Adobe Premiere…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *