Điểm Chuẩn Đại Học Nhân Văn Điểm Chuẩn, Điểm Chuẩn Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn

Điểm chuẩn vào trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2022

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) năm 2022 sẽ tuyển sinh theo 6 phương thức. Đặc biệt, trường ưu tiên tuyển những người có năng khiếu mỹ thuật xuất sắc.

Điều đảm bảo cho sự thành công của đầu vào là quy trình chấm điểm xét tốt nghiệp THPT năm 2022 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM từ 18 đến 20 điểm tùy ngành. to lớn. Những điểm số này bao gồm những điểm quan trọng nhất theo quy định của pháp luật, vượt trội so với các trường tuyển sinh khác.

Kết quả điểm chuẩn trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2022 sẽ được thông báo cho thí sinh vào ngày 17/9.

Bạn đang xem: Điểm Chuẩn Đại Học Nhân Văn

Điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2021-2022

Tra cứu điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2021 – 2022 chính xác nhất ngay khi trường công bố kết quả!

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM điểm chuẩn xét tuyển năm 2021

Lưu ý: Điểm chuẩn bên dưới là số môn học được duyệt + điểm quan trọng nếu có.

Trường: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM – 2021

Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Giá trị ST Mã ngành Tên công ty Tóm tắt bài học điểm chuẩn Để ý
Đầu tiên 7140101 trường giáo dục B00 22,6
2 7140101 trường giáo dục C00 23.2
3 7140101 trường giáo dục C01 22,6
4 7140101 trường giáo dục D01 23
5 7140114 Quản lý giáo dục A01; C00; D01; D14 21
6 7220201 ngôn ngữ tiếng anh D01 27.2
7 7220201_CLC ngôn ngữ tiếng anh D01 26.7
số 8 7220202 tiếng Nga D01; D02 23,95
9 7220203 ngôn ngữ Pháp D01 25,5
mười 7220203 ngôn ngữ Pháp D03 25.1
11 7220204 người Trung Quốc D01 27
mười hai 7220204 người Trung Quốc D04 26,8
13 7220204_CLC người Trung Quốc D01 26.3
14 7220204_CLC người Trung Quốc D04 26.2
15 7220205 tiếng Đức D01 25,6
16 7220205 tiếng Đức D05 24
17 7220205_CLC tiếng Đức D01 25,6
18 7220205_CLC tiếng Đức D05 24
19 7220206 tiếng Tây Ban Nha D01; D03; D05 25.3
20 7220208 tiếng Ý D01; D03; D05 24,5
21 7229001 Khôn ngoan A01 23,4
22 7229001 Khôn ngoan C00 23.7
23 7229001 Khôn ngoan D01; D14 23,4
24 7229009 Nghiên cứu tôn giáo C00 21.7
25 7229009 Nghiên cứu tôn giáo D01; D14 21.4
26 7229010 Lịch sử C00 24.1
27 7229010 Lịch sử D01; D14 24
28 7229020 Học một ngôn ngữ C00 25.2
29 7229020 Học một ngôn ngữ D01; D14 25
30 7229030 ghi chú C00 25,8
31 7229030 ghi chú D01; D14 25,6
32 7229040 Khoa học Xã hội C00 25.7
33 7229040 Khoa học Xã hội D01; D14 25,6
34 7310206 Quan hệ quốc tế D01 26.7
35 7310206 Quan hệ quốc tế D14 26,9
36 7310206_CLC Quan hệ quốc tế D01 26.3
37 7310206_CLC Quan hệ quốc tế D14 26,6
38 7310301 xã hội học A00 25.2
39 7310301 xã hội học C00 25,6
40 7310301 xã hội học D01; D14 25.2
41 7310302 nhân chủng học C00 24.7
42 7310302 nhân chủng học D01 24.3
43 7310302 nhân chủng học D14 24,5
44 7310401 Tâm lý B00 26.2
45 7310401 Tâm lý C00 26,6
46 7310401 Tâm lý D01 26.3
47 7310401 Tâm lý D14 26,6
48 7310501 Địa lý A01 24
49 7310501 Địa lý C00 24,5
50 7310501 Địa lý D01; D15 24
51 7310608 chủ nghĩa đông phương D01 25,8
52 7310608 chủ nghĩa đông phương D04 25,6
53 7310608 chủ nghĩa đông phương D14 25,8
54 7310613 giáo dục nhật bản D01 26
55 7310613 giáo dục nhật bản D06 25.9
56 7310613 giáo dục nhật bản D14 26.1
57 7310613_CLC giáo dục nhật bản D01 25.4
58 7310613_CLC giáo dục nhật bản D06 25.2
59 7310613_CLC giáo dục nhật bản D14 25.4
60 7310614 giáo dục hàn quốc D01 26,25
sáu mươi 7310614 giáo dục hàn quốc D14 26,45
62 7310614 giáo dục hàn quốc ĐD2; ĐH5 26
63 7320101 Báo C00 27,8
64 7320101 Báo D01 27.1
65 7320101 Báo D14 27.2
66 7320101_CLC Báo C00 26,8
67 7320101_CLC Báo D01 26,6
68 7320101_CLC Báo D14 26,8
69 7320104 truyền thông đa phương tiện D01 27.7
70 7320104 truyền thông đa phương tiện D14; D15 27,9
71 7320201 thông tin thư viện A01 23
72 7320201 thông tin thư viện C00 23,6
73 7320201 thông tin thư viện D01; D14 23
74 7320205 Quản lý thông tin A01 25,5
75 7320205 Quản lý thông tin C00 26
76 7320205 Quản lý thông tin D01; D14 25,5
77 7320303 Lưu trữ trường học C00 24,8
78 7320303 Lưu trữ trường học D01; D14 24.2
79 7340406 người giám sát C00 26,9
80 7340406 người giám sát D01; D14 26.2
81 7310630 giáo dục việt nam C00 24,5
82 7310630 giáo dục việt nam D01; D14; D15 23,5
83 7580112 chủ nghĩa đô thị A01 23,5
84 7580112 chủ nghĩa đô thị C00 23.7
85 7580112 chủ nghĩa đô thị D01; D14 23,5
86 7760101 Dịch vụ công cộng C00 24.3
87 7760101 Dịch vụ công cộng D01; D14 24
88 7810103 Quản trị dịch vụ lữ hành và du lịch C00 27
89 7810103 Quản trị dịch vụ lữ hành và du lịch D01 26,6
90 7810103 Quản trị dịch vụ lữ hành và du lịch D14 26,8
91 7810103_CLC Quản trị dịch vụ lữ hành và du lịch C00 25.4
92 7810103_CLC Quản trị dịch vụ lữ hành và du lịch D01 25.3
93 7810103_CLC Quản trị dịch vụ lữ hành và du lịch D14 25.3
94 7310403 Tâm lý học B00 21.1
95 7310403 Tâm lý học B08; D01; D14 21.2

Thí sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác, thí sinh có thể tra mã số công ty, tên công ty, khối xét tuyển năm 2022 tại đây

Giá trị ST Mã ngành Tên công ty Tóm tắt bài học điểm chuẩn Để ý
Đầu tiên 7140101 GIÁO DỤC GIÁO DỤC 601
2 7140114 TẠP CHÍ GIÁO DỤC 601
3 7220201 TIẾNG ANH 880
4 7220201_CLC TIẾNG ANH_CLC 880
5 7220202 NGA 635
6 7220203 NGÔN NGỮ PHÁP 745
7 7220204 TRUNG QUỐC 825
số 8 7220204_CLC NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC_CLC 815
9 7220205 NGÔN NGỮ CỦA ĐỨC 755
mười 7220205_CLC NGÔN NGỮ ĐỨC_CLC 745
11 7220206 TIẾNG TÂY BAN NHA 680
mười hai 7220208 TIẾNG Ý 620
13 7229001 KHÔN NGOAN 601
14 7229009 HỌC TÔN GIÁO 601
15 7229010 LỊCH SỬ 601
16 7229020 HỌC MỘT NGÔN NGỮ 685
17 7229030 SÁCH 700
18 7229040 VĂN HÓA TRƯỜNG HỌC 670
19 7310206 MỐI QUAN HỆ QUỐC TẾ 860
20 7310206_CLC QUAN HỆ QUỐC TẾ_CLC 865
21 7310301 XÃ HỘI HỌC 675
22 7310302 NHÂN HỌC 601
23 7310401 TRƯỜNG HỌC 865
24 7310501 ĐỊA LÝ 601
25 7310608 NHỮNG ĐIỀU DUY NHẤT 775
26 7310613 GIÁO DỤC TIẾNG NHẬT 808
27 7310613_CLC TRƯỜNG NHẬT BẢN_CLC 808
28 7310614 DU HỌC HÀN QUỐC 808
29 7310630 NGHIÊN CỨU VIỆT NAM 601
30 7320101 TẠP CHÍ THỜI SỰ 830
31 7320101_CLC PRESS_CLC 835
32 7320104 TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN 905
33 7320201 XEM THÊM – THƯ VIỆN 601
34 7320205 ĐIỀU HỮU ÍCH 685
35 7320303 GIÁO DỤC HỌC TẬP 601
36 7340406 NGƯỜI GIÁM SÁT 730
37 7580112 NGHIÊN CỨU ĐÔ THỊ 601
38 7760101 PHỤC VỤ CON NGƯỜI 601
39 7810103 KHỞI ĐẦU LÀ CÔNG VIỆC CỦA TỘI LỖI 815
40 7810103_CLC TÊN DANH SÁCH LÀ TÊN_CLC 805
41 7310403 GIÁO DỤC THỂ CHẤT 601

Thí sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác, thí sinh có thể tra mã số công ty, tên công ty, khối xét tuyển năm 2022 tại đây
Ôn thi THPT Ôn thi ĐHKT

Bấm để tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn phí!

Xem thêm: Đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 5 kèm ma trận đề thi, đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4 năm 2020

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn 2021-2022

Click để xem: Điểm chuẩn 2021-2022 256 Trường đã hoàn thành cải tạo cho năm 2021

Điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2021-2022. Tra cứu kết quả Xã Hội, Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TP.HCM 2021-2022 chính xác nhất tại magmareport.net

Tham Khảo Thêm:  Hình ảnh đi phượt một mình, cùng người yêu, bạn bè đẹp và chất nhất

Related Posts

Những sai lầm cần tránh khi đặt tiệc tại nhà cho gia chủ

Đặt tiệc tại nhà nên lưu ý những vấn đề gì để tránh những sai lầm đáng tiếc? Cùng tìm hiểu những sai lầm mà gia chủ…

giáo án đi chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh

Nội dung chính chương trình mẫu giáo LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT HOẠT ĐỘNG HỌC: ĐI, CHẠY THAY ĐỔI TỐC ĐỘ THEO LỆNH I. Mục tiêu…

bộ câu hỏi đường lên đỉnh olympia có đáp án

Tổng hợp câu hỏi Olympia có đáp án mới nhất Ngân hàng câu hỏi Đường lên đỉnh Olympia 2022 Bộ đề thi Đường lên đỉnh Olympia 2022…

trong phòng thí nghiệm co2 được điều chế bằng cách

Carbon Dioxide chiếm 0,035% khí quyển và góp phần vào quá trình quang hợp của thực vật. Không chỉ vậy, CO2 còn giúp bảo quản thực phẩm,…

đắp mặt nạ naruko xong có cần rửa mặt không

Mặt nạ luôn là bước chăm sóc da cơ bản nhưng mang lại hiệu quả tốt nhất cho làn da. Hiện nay trên thị trường có rất…

tải adobe premiere pro cc 2020 full crack cho macbook

Hướng dẫn tải Adobe Premiere Pro CC 2020 full crack cho Macbook dành cho những ai muốn sở hữu phiên bản phần mềm dựng phim Adobe Premiere…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *