Đáp Án Đia Thpt Quốc Gia 2021 Môn Địa Có Đáp Án, Đáp Án Đề Thi Thpt Quốc Gia 2021 Môn Địa Mã 315

Thời gian làm bài môn Địa lý kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022 là 50 phút, đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Địa lý 2022 gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, hầu hết đều do học sinh lớp 12 giảng dạy.

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn Địa lý (24 câu)

Bạn đang xem: Đáp án môn Địa lý Quốc gia 2021

41.C 42. BÚP BÊ 43. DỄ DÀNG 44. DỄ DÀNG 45. VÚ 46.A 47.A 48.A 49.C 50C
51.C 52. DỄ DÀNG 53.A 54. DỄ DÀNG 55.C 56. DỄ DÀNG 57. VÚ 58.C 59.C 60. DỄ DÀNG
61. VÚ 62.A 63. VÚ 64.A 65. VÚ 66. DỄ DÀNG 67.A 68. ĐỨC 69. VÚ 70. DỄ DÀNG
71.C 72.A 73. VÚ 74.C 75. DỄ DÀNG 76. VÚ 77.C 78. VÚ 79.D 80. VÚ

41. VÚ 42.A 43. VÚ 44. KHÔNG 45.C 46. ​​TẦNG 47. VÚ 48. DỄ DÀNG 49.A 50. VÚ
51.D 52.C 53. DỄ DÀNG 54. DỄ DÀNG 55. VÚ 56.C 57. DỄ DÀNG 58.A 59.A 60.A
61. VÚ 62. DỄ DÀNG 63.A 64.A 65.C 66.C 67. DỄ DÀNG 68. ĐỨC 69.A 70.C
71.A 72.C 73.A 74.C 75.C 76.D 77.A 78. VÚ 79.C 80. DỄ DÀNG

41. VÚ 42. DỄ DÀNG 43. DỄ DÀNG 44.C 45.A 46.A 47. DỄ DÀNG 48. VÚ 49. DỄ DÀNG 50.A
51.B 52. BỎ 53. DỄ DÀNG 54.C 55.C 56. VÚ 57. VÚ 58.A 59. DỄ DÀNG 60. DỄ DÀNG
61.C 62. LỢI NHUẬN 63. VÚ 64.C 65.C 66. DỄ DÀNG 67. VÚ 68.C 69. VÚ 70. DỄ DÀNG
71. KHÔNG 72.C 73. VÚ 74. DỄ DÀNG 75.A 76.C 77. VÚ 78.C 79.C 80. DỄ DÀNG

41.A 42. BÚP BÊ 43. DỄ DÀNG 44. DỄ DÀNG 45.A 46.C 47. VÚ 48.C 49.C 50C
51.A 52. BỎ 53. ĐI 54. DỄ DÀNG 55.A 56. VÚ 57.C 58. VÚ 59.A 60.C
61.A 62. DỄ DÀNG 63. DỄ DÀNG 64.A 65. DỄ DÀNG 66. DỄ DÀNG 67. VÚ 68.A 69.C 70.A
71.C 72.A 73. DỄ DÀNG 74.A 75.C 76.C 77.A 78.C 79.D 80. DỄ DÀNG

41.A 42. BÚP BÊ 43. DỄ DÀNG 44.C 45.A 46. ​​TẦNG 47.A 48.C 49. DỄ DÀNG 50C
51.C 52.C 53. ĐI 54. DỄ DÀNG 55.A 56.A 57. VÚ 58. VÚ 59. DỄ DÀNG 60.A
61. DỄ DÀNG 62.C 63.C 64.A 65.A 66. DỄ DÀNG 67.C 68.A 69.A 70. DỄ DÀNG
71. KHÔNG 72.C 73.A 74. DỄ DÀNG 75. VÚ 76. VÚ 77. DỄ DÀNG 78. DỄ DÀNG 79.C 80.A

41. DỄ DÀNG 42.C 43. VÚ 44.C 45. VÚ 46.A 47.C 48. VÚ 49.A 50.A
51.A 52. DỄ DÀNG 53. ĐI 54.C 55. DỄ DÀNG 56.A 57. DỄ DÀNG 58.A 59. CÔNG BỐ 60. DỄ DÀNG
61.A 62. DỄ DÀNG 63. DỄ DÀNG 64. DỄ DÀNG 65. VÚ 66.A 67. DỄ DÀNG 68.A 69. VÚ 70. VÚ
71.A 72. LỢI NHUẬN 73.A 74. DỄ DÀNG 75. VÚ 76.D 77. VÚ 78.A 79.D 80. VÚ
Tham Khảo Thêm:  Bài 2 Trang 17 Sgk Vật Lý 9 Bài 2 Trang 17 Sgk Vật Lý 9, Bài 2 Trang 17 Sgk Vật Lý 9

41.C 42. DỄ DÀNG 43. DỄ DÀNG 44.A 45. VÚ 46.A 47.C 48. VÚ 49.A 50. DỄ DÀNG
51.A 52.A 53.C 54. DỄ DÀNG 55.A 56.C 57. DỄ DÀNG 58.A 59. DỄ DÀNG 60. DỄ DÀNG
61. VÚ 62.C 63. DỄ DÀNG 64. VÚ 65.C 66.A 67. VÚ 68.A 69. VÚ 70.C
71.A 72. DỄ DÀNG 73. VÚ 74.A 75. VÚ 76.D 77.A 78. DỄ DÀNG 79. VÚ 80. VÚ

41. DỄ DÀNG 42. DỄ DÀNG 43.A 44. KHÔNG 45. VÚ 46.C 47.A 48. VÚ 49.C 50C
51.B 52.A 53. ĐI 54.A 55.A 56. VÚ 57.A 58. DỄ DÀNG 59.A 60.C
61. VÚ 62. DỄ DÀNG 63.C 64. DỄ DÀNG 65.A 66.C 67.A 68.A 69.D 70. DỄ DÀNG
71.C 72.C 73. VÚ 74.C 75.C 76.D 77.C 78.A 79.D 80.A

41. DỄ DÀNG 42. DỄ DÀNG 43.C 44. KHÔNG 45.C 46. ​​DỄ DÀNG 47. VÚ 48.C 49.C 50. DỄ DÀNG
51.C 52.C 53. ĐI 54. DỄ DÀNG 55. DỄ DÀNG 56. VÚ 57. DỄ DÀNG 58.C 59.C 60. VÚ
61.A 62. LỢI NHUẬN 63.C 64. VÚ 65. VÚ 66.A 67. DỄ DÀNG 68.C 69. VÚ 70.C
71. DỄ DÀNG 72.C 73.A 74. DỄ DÀNG 75. VÚ 76.D 77.A 78. VÚ 79. VÚ 80. DỄ DÀNG

41.C 42.A 43. DỄ DÀNG 44.A 45. VÚ 46. ​​TẦNG 47. VÚ 48.C 49. DỄ DÀNG 50. DỄ DÀNG
51.C 52.A 53. DỄ DÀNG 54.C 55. DỄ DÀNG 56. DỄ DÀNG 57. VÚ 58. DỄ DÀNG 59. DỄ DÀNG 60.C
61.A 62. DỄ DÀNG 63.A 64.A 65.A 66. TẦNG 67.C 68. VÚ 69.D 70.C
71.A 72. LỢI NHUẬN 73. DỄ DÀNG 74. VÚ 75.A 76. VÚ 77.C 78. 79. 80.

41.C 42. DỄ DÀNG 43.A 44.C 45. DỄ DÀNG 46. ​​TẦNG 47.A 48.A 49. VÚ 50. VÚ
51.D 52. DỄ DÀNG 53. DỄ DÀNG 54.B 55.A 56. DỄ DÀNG 57.C 58.C 59.A 60. DỄ DÀNG
61.A 62.A 63.A 64.C 65. DỄ DÀNG 66.A 67. VÚ 68. VÚ 69.C 70. DỄ DÀNG
71. KHÔNG 72.C 73. DỄ DÀNG 74. VÚ 75.A 76.C 77.C 78. VÚ 79.D 80. VÚ

41. VÚ 42.A 43. VÚ 44. KHÔNG 45.A 46.A 47.C 48. VÚ 49.C 50. VÚ
51.C 52. BỎ 53.C 54.A 55.C 56.C 57. DỄ DÀNG 58. DỄ DÀNG 59.A 60. VÚ
61.A 62.C 63. VÚ 64. VÚ 65.C 66. DỄ DÀNG 67. VÚ 68. ĐỨC 69.A 70.A
71.A 72. LỢI NHUẬN 73.A 74.C 75.C 76. VÚ 77. VÚ 78.C 79.A 80.C
Tham Khảo Thêm:  Ảnh bìa Facebook chào tháng 6 cực đẹp, ấn tượng nhất

41. DỄ DÀNG 42.A 43. VÚ 44. KHÔNG 45. DỄ DÀNG 46.A 47. VÚ 48.C 49.C 50. VÚ
51.C 52.A 53.C 54.A 55.C 56.C 57. VÚ 58.C 59.C 60.C
61. DỄ DÀNG 62. DỄ DÀNG 63.A 64.A 65. DỄ DÀNG 66.A 67. DỄ DÀNG 68. ĐỨC 69.A 70. VÚ
71. DỄ DÀNG 72. DỄ DÀNG 73. VÚ 74. DỄ DÀNG 75. DỄ DÀNG 76. VÚ 77.A 78. DỄ DÀNG 79. VÚ 80. VÚ

41.C 42. DỄ DÀNG 43.C 44. DỄ DÀNG 45. DỄ DÀNG 46. ​​TẦNG 47.C 48.A 49.C 50. VÚ
51.D 52.A 53. DỄ DÀNG 54.C 55.A 56.C 57. DỄ DÀNG 58. VÚ 59. DỄ DÀNG 60. VÚ
61.A 62. DỄ DÀNG 63.C 64.C 65. VÚ 66. DỄ DÀNG 67.C 68. ĐỨC 69.A 70. DỄ DÀNG
71. KHÔNG 72. LỢI NHUẬN 73.A 74.A 75. VÚ 76.A 77.A 78.C 79. VÚ 80.C

41.A 42. BÚP BÊ 43.A 44. KHÔNG 45. DỄ DÀNG 46. ​​TẦNG 47. VÚ 48.A 49. DỄ DÀNG 50. DỄ DÀNG
51.C 52.C 53. DỄ DÀNG 54.C 55. DỄ DÀNG 56. DỄ DÀNG 57.A 58.A 59.C 60.C
61. DỄ DÀNG 62.A 63.A 64.C 65. DỄ DÀNG 66. DỄ DÀNG 67.A 68.C 69.A 70. DỄ DÀNG
71.C 72.C 73. DỄ DÀNG 74.C 75.A 76.C 77.C 78.A 79.D 80. DỄ DÀNG

41. DỄ DÀNG 42.C 43. DỄ DÀNG 44. KHÔNG 45.C 46. ​​Loại bỏ 47. Loại bỏ 48. Một 49.A 50C
51.A 52.A 53. DỄ DÀNG 54. DỄ DÀNG 55.A 56. VÚ 57.A 58. VÚ 59.A 60. VÚ
61. DỄ DÀNG 62.C 63. DỄ DÀNG 64.C 65. DỄ DÀNG 66.C 67. DỄ DÀNG 68.A 69. VÚ 70. VÚ
71.A 72.A 73. DỄ DÀNG 74.C 75.A 76.D 77.C 78.C 79.A 80. VÚ

41. VÚ 42. DỄ DÀNG 43.A 44. KHÔNG 45.C 46. ​​DỄ DÀNG 47.A 48. DỄ DÀNG 49. DỄ DÀNG 50C
51.D 52. BỎ 53.A 54. DỄ DÀNG 55.C 56. DỄ DÀNG 57.A 58.C 59. DỄ DÀNG 60.A
61. DỄ DÀNG 62.A 63. VÚ 64.A 65. DỄ DÀNG 66.A 67.C 68.C 69. VÚ 70.A
71.C 72. LỢI NHUẬN 73.A 74. VÚ 75.C 76. VÚ 77. VÚ 78. DỄ DÀNG 79.C 80.A

41. VÚ 42. BÚP BÊ 43. VÚ 44.A 45.C 46. ​​TẦNG 47.C 48.A 49. DỄ DÀNG 50. VÚ
51.A 52.C 53. ĐI 54. DỄ DÀNG 55.C 56. VÚ 57. DỄ DÀNG 58. DỄ DÀNG 59.A 60. DỄ DÀNG
61.A 62.A 63. VÚ 64.A 65. DỄ DÀNG 66. DỄ DÀNG 67. VÚ 68.A 69.D 70. DỄ DÀNG
71.C 72. LỢI NHUẬN 73.A 74. VÚ 75.A 76.D 77. VÚ 78. DỄ DÀNG 79.A 80. DỄ DÀNG

41. VÚ 42. DỄ DÀNG 43. DỄ DÀNG 44. DỄ DÀNG 45.C 46.C 47.A 48. VÚ 49.C 50.A
51.B 52.C 53. DỄ DÀNG 54.A 55.C 56. VÚ 57. DỄ DÀNG 58.A 59.C 60. DỄ DÀNG
61.A 62.C 63. DỄ DÀNG 64.C 65.A 66. TẦNG 67. DỄ DÀNG 68. ĐỨC 69.D 70.A
71. KHÔNG 72. LỢI NHUẬN 73.A 74.A 75. DỄ DÀNG 76.C 77. DỄ DÀNG 78. VÚ 79.C 80. VÚ
Tham Khảo Thêm:  Bộ 3 V Live Có Tốt Không? Vlive Thực Phẩm Chức Năng Lừa Đảo Vlive Thực Phẩm Chức Năng Lừa Đảo

41. VÚ 42. BÚP BÊ 43. DỄ DÀNG 44. DỄ DÀNG 45.C 46.A 47.C 48.C 49. VÚ 50.A
51.A 52. DỄ DÀNG 53. DỄ DÀNG 54. DỄ DÀNG 55. VÚ 56.C 57. VÚ 58.C 59.C 60.A
61. VÚ 62.A 63. DỄ DÀNG 64. VÚ 65. VÚ 66.A 67.C 68. VÚ 69.D 70. VÚ
71. DỄ DÀNG 72.A 73.A 74.C 75.C 76.A 77.A 78. DỄ DÀNG 79.C 80.C

41. DỄ DÀNG 42.A 43.C 44. KHÔNG 45.C 46. ​​TẦNG 47. VÚ 48. DỄ DÀNG 49. DỄ DÀNG 50C
51.B 52. DỄ DÀNG 53.C 54.A 55.A 56. DỄ DÀNG 57. DỄ DÀNG 58.A 59.C 60. DỄ DÀNG
61. DỄ DÀNG 62.C 63.C 64.A 65.C 66.A 67. DỄ DÀNG 68.A 69.D 70.A
71.C 72.A 73.C 74.A 75. DỄ DÀNG 76.A 77.A 78. DỄ DÀNG 79.C 80.A

41. DỄ DÀNG 42. BÚP BÊ 43. DỄ DÀNG 44.A 45. VÚ 46.A 47. DỄ DÀNG 48. VÚ 49.C 50. VÚ
51.A 52.C 53.C 54.B 55.A 56. VÚ 57.C 58. DỄ DÀNG 59. DỄ DÀNG 60. DỄ DÀNG
61. VÚ 62.C 63.C 64. VÚ 65.C 66. TẦNG 67. DỄ DÀNG 68.C 69.A 70. VÚ
71.A 72.A 73. DỄ DÀNG 74.A 75. DỄ DÀNG 76.D 77. DỄ DÀNG 78. VÚ 79.A 80.A

41. VÚ 42.C 43.C 44.A 45. VÚ 46. ​​DỄ DÀNG 47. DỄ DÀNG 48.A 49.C 50C
51.A 52. BỎ 53.A 54. DỄ DÀNG 55.C 56.A 57. VÚ 58. DỄ DÀNG 59. DỄ DÀNG 60.A
61.A 62.C 63.C 64. VÚ 65.A 66. TẦNG 67. DỄ DÀNG 68.C 69. VÚ 70. DỄ DÀNG
71. DỄ DÀNG 72.A 73. VÚ 74. DỄ DÀNG 75. DỄ DÀNG 76.C 77. DỄ DÀNG 78.C 79. VÚ 80. VÚ

41. DỄ DÀNG 42.A 43. DỄ DÀNG 44. DỄ DÀNG 45. DỄ DÀNG 46.C 47.C 48.C 49.A 50.A
51.C 52.A 53.C 54.A 55.C 56. VÚ 57. VÚ 58.A 59.C 60. VÚ
61.A 62.C 63.A 64.C 65. VÚ 66. TẦNG 67. VÚ 68.C 69. VÚ 70.A
71.C 72. LỢI NHUẬN 73. VÚ 74.A 75. VÚ 76.A 77.C 78. VÚ 79. VÚ 80. VÚ

Xem thêm: Tên Anh Hùng Đa Quốc Gia Việt Nam Xưa Và Nay, Danh Anh Hùng Quân Đội Nhân Dân

*

Trang web tài chính của VNA

Related Posts

Những sai lầm cần tránh khi đặt tiệc tại nhà cho gia chủ

Đặt tiệc tại nhà nên lưu ý những vấn đề gì để tránh những sai lầm đáng tiếc? Cùng tìm hiểu những sai lầm mà gia chủ…

giáo án đi chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh

Nội dung chính chương trình mẫu giáo LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT HOẠT ĐỘNG HỌC: ĐI, CHẠY THAY ĐỔI TỐC ĐỘ THEO LỆNH I. Mục tiêu…

bộ câu hỏi đường lên đỉnh olympia có đáp án

Tổng hợp câu hỏi Olympia có đáp án mới nhất Ngân hàng câu hỏi Đường lên đỉnh Olympia 2022 Bộ đề thi Đường lên đỉnh Olympia 2022…

trong phòng thí nghiệm co2 được điều chế bằng cách

Carbon Dioxide chiếm 0,035% khí quyển và góp phần vào quá trình quang hợp của thực vật. Không chỉ vậy, CO2 còn giúp bảo quản thực phẩm,…

đắp mặt nạ naruko xong có cần rửa mặt không

Mặt nạ luôn là bước chăm sóc da cơ bản nhưng mang lại hiệu quả tốt nhất cho làn da. Hiện nay trên thị trường có rất…

tải adobe premiere pro cc 2020 full crack cho macbook

Hướng dẫn tải Adobe Premiere Pro CC 2020 full crack cho Macbook dành cho những ai muốn sở hữu phiên bản phần mềm dựng phim Adobe Premiere…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *