Công Thức Tính Thể Tích Ở Đktc Trong Hóa Học, Kiến Thức Công Thức Tính Thể Tích Khí Ở Đktc

Nếu bạn thích hóa học, bạn đã từng học hóa học, bạn không thể không biết cách tính thể tích khí trong ddktc, một trong những phương pháp ngắn gọn và cực hay. Hình như vấn đề là thiếu, nhưng bạn nên biết luôn 22.4.

Bạn xem: Công thức khối lượng trong dktc

*

Công thức khối lượng: $n = \frac{v}{{22.4}}$

n là số giọt là thể tích không khí ở điều kiện không đổi (lít).

Lúc này, bạn sẽ hỏi tiêu chuẩn là gì?

Trả lời: Khi đo khối lượng cơ thể trong phòng thí nghiệm, người ta quan tâm đến nhiệt độ và áp suất. Nếu nhiệt độ là 00C (hay 273,15 độ K) và áp suất là 1 atm (hay 100 kPa) thì => nhiệt độ trung bình và áp suất trung bình => Gọi là trạng thái dừng.

ví dụ 1. Người ta điều chế N2 trong phòng thí nghiệm bằng gì NH4NO3 → N2 + 2H2O. Thể tích khí N2 thu được ở đktc là 22,4 lít. hãy cùng tìm hiểu

a) số giọt khí N2 có được.

b) Nồng độ NH4NO3.

Giải pháp

Theo công thức tính thể tích khí ở dtc, $n = \frac{v}{{22.4}} = \frac{{22.4}}{{22.4}} = 1\left({mol} \right) $

a) Số phân tử khí N2 có mặt n = 1 mol

b) Theo cách làm thì số giọt NH4NO3 = số giọt khí N2.

Khối lượng NH4NO3: $m = n. {A_{N{H_4}N{O_3}}}$$ = 1.\left( {7 + 1.4 + 7 + 8.3} \right)$$ = 42\left({g} \right)$

ví dụ 2. Thả miếng kém vào dung dịch axit sunfuric thấy xuất hiện khí H2. Người ta đo được thể tích khí có ở điều kiện không đổi là V = 11,2 lít. Đi nào

a) Viết phương trình chuyển động

b) Tính khối lượng chất tan thu được khí trên

c) Trong thí nghiệm chỉ thu được 30% lượng khí H2bay so với lượng khí thực sinh ra từ phản ứng. Lượng vật liệu được sử dụng trong quy trình là bao nhiêu?

Tham Khảo Thêm:  Hình Dán Sticker Cute, Dễ Thương, Đẹp Nhất 2022

Giải pháp

a) Theo đề bài ta làm: Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2↑

b) Vì vật đo được ở dtc nên số hạt ta thu được $n = \frac{v}{{22.4}} = \frac{{11,2}}{{22.4}} = 0, 5 \left ( {mol} \right)$

Theo thông tin nZn= nH2 = 0,5 (mol) => mZn = nZn.AZn = 0,5.65 = 32,5(g)

c) Thể tích V = 11,2 lít chỉ chiếm 30% thể tích khí thực => thể tích thực thu được là V’ = 11,2 : 30% = $\frac{112}}{3}$lít

Số lượng phân tử khí tìm thấy là $n = \frac{{V’}}{{22.4}}$$ = \frac{{\frac{{112}}{3}}}{{22.4 }} $$ = \frac{5}{3}\left({mol} \right)$

Khối lượng Zn tham gia phản ứng này: m’ = n’.A = $\frac{5}{3}.65 = 108.333\left( g \right)$

Lời giải của thầy Hồ Thúc Thuận: LINK DOWNLOAD ĐỀ – LINK DOWNLOAD ĐÁP ÁN

Trả lời:

S + O2 -to->SO2

0,25->0,25—-> 0,25 (mol)

$nS = m/M = 8/32 = 0,25 (mol)$

$VO2 = n.22,4 = 0,25.22,4 = 5,6 (l)$

$Vkk = 5.VO2 = 5.5.6 = 28 (l)$

*

*

*

*

= 0,4 mol

Khối lượng của CO2 là: MCO2 = 12 +16,2 = 44 g/mol

Khối lượng của 8,96 lít khí CO2 khi đó là:

mCO2 = nCO2.MCO2 = 0,4.44 = 17,6 gam.

Ví dụ 3: Một hỗn hợp khí X gồm 0,25 mol khí SO2 và 0,15 mol CO2.

a) Tính nồng độ của hỗn hợp khí X (dktc).

b) Tính nồng độ % của hỗn hợp khí X.

Giải pháp:

a) Khối lượng riêng của hỗn hợp khí X (dktc) là:

VX = nX.22,4 = (0,25 + 0,15).22,4 = 8,96 lít

b) MCO2 = 32+2,16 = 64 g/mol

Khối lượng của 0,25 mol khí SO2 là: mCO2 = nCO2.MCO2 = 0,25.64 = 16g.

MCO2 = 12+2,16 = 44 g/mol

Khối lượng của 0,15 mol CO2 là: mCO2 = nCO2.MCO2 = 0,15.44 = 6,6g.

Khối lượng của hợp chất X là: mX = mCO2 + mCO2 = 16 +6,6 = 22,6 gam.

Tham Khảo Thêm:  Công Thức Hóa Học Của Kim Cương Là Gì? Hóa Học Đằng Sau Kim Cương

Câu hỏi 1: Nếu hai chất khí khác nhau có cùng thể tích (đo ở cùng nhiệt độ và áp suất) thì kết luận nào sau đây luôn đúng?

A. Chúng có cùng số chấm vật chất.

B. Chúng có cùng khối lượng.

C. Chúng có cùng số phân tử.

D. Không thể nói trước được điều gì.

Hiển thị câu trả lời

Đáp án A

Nếu hai khí khác nhau có cùng thể tích (đo ở cùng nhiệt độ và áp suất) thì: Chúng có cùng số mol chất.

Phần 2: Công thức chuyển đổi giữa khối lượng chất (n) và khối lượng không khí (V) ở đtc là:

Đ.n. V = 22,4 (mol).

Xem thêm: Ý nghĩa số 12 trong cuộc sống là gì?

Hiển thị câu trả lời

Câu trả lời là không

Công thức chuyển đổi giữa thể tích chất (n) và thể tích khí (V) ở trạng thái dừng là: n =

Câu 3: Tính thể tích của 0,5 mol CO2 đo ở trạng thái dừng?

A. 22,4 lít

B. 11,2 lít

C. 44,8 lít

D. 24 lít.

Hiển thị câu trả lời

Câu trả lời là không

Thể tích của 0,5 mol CO2 (đo ở đtc) là:

VCO2 = nCO2 . 22,4 = 0,5.22,4 = 11,2 lít

Câu 4: Thể tích của 0,4 mol khí NH3 là bao nhiêu?

A. 8,96 lít

B. 6,72 lít

C. 4,48 lít

D. 2,24 lít

Hiển thị câu trả lời

Đáp án A

Thể tích của 0,4 mol khí NH3 (dktc) là:

VNH3 = nNH3.22,4 = 0,4.22,4 = 8,96 lít

Câu 5: Thể tích của hỗn hợp khí chứa 0,5 mol CO2 và 0,2 mol O2 ở điều kiện tiêu chuẩn là:

A. 11,2 lít

B. 22,4 lít

C. 4,48 lít

D. 15,68 lít

Hiển thị câu trả lời

Tham Khảo Thêm:  Tổng hợp những mẫu hình ảnh báo tường đẹp, độc đáo, ý nghĩa nhất

CÂU TRẢ LỜI ĐƠN GIẢN

Khối lượng của hỗn hợp khí tạo thành gồm 0,5 mol CO2 và 0,2 mol O2 (dktc) là:

cái này = cái này. 22,4 = (0,5+0,3).22,4 = 15,68 lít

Câu 6: Tính số phân tử nhỏ có trong 6,72 lít khí H2 (dktc)?

A. 0,3 mol

B. 0,5 mol

C. 1,2 mol

D. 1,5 mol

Hiển thị câu trả lời

Đáp án A

Số mol phân tử trong 6,72 lít khí H2 (dktc) là:

nH2 =
= 0,3 mol

Phần 7: Thể tích của 280 g khí Nitơ ở dtc là bao nhiêu?

A. 336 lít

B. 168 lít

C. 224 lít

D. 112 lít

Hiển thị câu trả lời

ĐÁP ÁN C

MN2 = 2,14 =28 g/mol

nN2 =
= 10 miếng

Thể tích của 280 g khí nitơ ở đktc là:

VN2 = nN2. 22,4 = 10,22,4 = 224 lít

Mục 8: Phải lấy bao nhiêu lít CO2 ở đktc để có 3,1023 phân tử CO2?

A. 11,2 lít

B. 33,6 lít

C. 16,8 lít

D. 22,4 lít

Hiển thị câu trả lời

Đáp án A

3.1023 phân tử CO2 tương ứng với số mol là:

nCO2 =
= 0,5 mol

Nồng độ % của khí CO2 ở dtc chứa 3,1023 phân tử CO2 là:

VCO2 = nCO2. 22,4 = 0,5.22,4 = 11,2 lít

Phần 9: 0,75 mol H2S chứa bao nhiêu lít (đo mỗi ptc)?

A. 22,4 lít

B. 24 lít

C. 11,2 lít

D. 16,8 lít

Hiển thị câu trả lời

CÂU TRẢ LỜI ĐƠN GIẢN

Thể tích của 0,75 mol phân tử H2S đo ở ptc là:

VH2S = nH2S. 22,4 = 0,75.22,4 = 16,8 lít

Câu 10: Cho nồng độ của khí nitơ là 0,5 mol. Số mol oxi là 0,5 mol. Những điều sau đây có đúng không?

Related Posts

Những sai lầm cần tránh khi đặt tiệc tại nhà cho gia chủ

Đặt tiệc tại nhà nên lưu ý những vấn đề gì để tránh những sai lầm đáng tiếc? Cùng tìm hiểu những sai lầm mà gia chủ…

giáo án đi chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh

Nội dung chính chương trình mẫu giáo LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT HOẠT ĐỘNG HỌC: ĐI, CHẠY THAY ĐỔI TỐC ĐỘ THEO LỆNH I. Mục tiêu…

bộ câu hỏi đường lên đỉnh olympia có đáp án

Tổng hợp câu hỏi Olympia có đáp án mới nhất Ngân hàng câu hỏi Đường lên đỉnh Olympia 2022 Bộ đề thi Đường lên đỉnh Olympia 2022…

trong phòng thí nghiệm co2 được điều chế bằng cách

Carbon Dioxide chiếm 0,035% khí quyển và góp phần vào quá trình quang hợp của thực vật. Không chỉ vậy, CO2 còn giúp bảo quản thực phẩm,…

đắp mặt nạ naruko xong có cần rửa mặt không

Mặt nạ luôn là bước chăm sóc da cơ bản nhưng mang lại hiệu quả tốt nhất cho làn da. Hiện nay trên thị trường có rất…

tải adobe premiere pro cc 2020 full crack cho macbook

Hướng dẫn tải Adobe Premiere Pro CC 2020 full crack cho Macbook dành cho những ai muốn sở hữu phiên bản phần mềm dựng phim Adobe Premiere…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *