Cách Sử Dụng Hàm Vlookup Với 2 Điều Kiện, Cách Dùng Hàm Vlookup 2 Điều Kiện

Hàm Vlookup 2 điều kiện trong Excel là hàm tìm kiếm giá trị trong chuỗi có giá trị cao mà hàm vlookup chuẩn không xử lý được. Nó giúp chúng ta tìm kiếm thông tin dựa trên danh sách giống như tìm kiếm được kết hợp từ hai dòng trở lên. Trong bài viết này magmareport.net hướng dẫn các bạn sử dụng hàm Vlookup 2 điều kiện thông qua các ví dụ thực tế, thiết thực và dễ hiểu.

Bạn xem: hàm vlookup với 2 điều kiện

vlookup sử dụng 2 thứ thực sự nó là dịch vụ vlookup nói chung, nhưng để sử dụng nó, chúng ta cần kết hợp một số chức năng để thay đổi chế độ phát hiện dịch vụ vlookup hiểu và trả về kết quả chính xác.

1. Hàm Vlookup trong Excel.

TRONG Excel chúng tôi sử dụng dịch vụ vlookup để tìm kiếm dữ liệu trong một bảng hoặc danh sách các nhóm trong một bảng được chọn trước. Vì vậy, nhiệm vụ chính của dịch vụ vlookup được sử dụng để tìm kiếm một giá trị trong một nhóm nhất định.

2. Cú pháp hàm Vlookup trong Excel.

VLOOKUP (LOOKUP_VALUE,TABLE_ARRAY,COL_INDEX_NUM,)

Trong đó:

Lookup_value (bắt buộc): Giá trị cần tra cứu, có thể là con trỏ ô, giá trị hoặc chuỗi văn bản.Bảng_mảng (bắt buộc): Một bảng tra cứu có hai cột trở lên. Nó có thể là một nhóm tiêu chuẩn, được chỉ định hoặc một bảng Excel. Hàng chứa giá trị tìm kiếm phải là hàng đầu tiên trong Table_array.Row_index_number (bắt buộc): Số thứ tự của trường chứa kết quả trả về trong Table_array.phạm vi_view (tùy chọn): Giá trị logic (Boolean) để biểu thị VLOOKUP nó cần tìm một đối sánh chính xác hoặc tương đối. Nếu TRUE hoặc bị bỏ qua, kết quả khớp gần đúng sẽ được trả về. Nghĩa là, nếu không tìm thấy kết quả khớp chính xác, hàm Vlookup của bạn sẽ trả về giá trị lớn nhất tiếp theo nhỏ hơn giá trị tra cứu.

3. Vlookup sử dụng 2 thứ.

Từ quá trình trên, chúng ta có thể thấy rằng dịch vụ vlookup chúng thường chỉ có thể tìm kiếm được miễn là tìm kiếm theo điện thoại, giá hoặc từ. Vì vậy nếu tìm trong nhiều ô, nhiều phần tử khác hoặc từ hai chuỗi trở lên thì ta không dùng được. dịch vụ vlookup tốt tốt. Sau đây magmareport.net sẽ hướng dẫn bạn 2 cách tìm kiếm với nó vlookup sử dụng 2 thứ, hữu ích cho nhiều mục đích.

Cách 1: Sử dụng thêm cột.

Cách 2: Sử dụng nhiều phương pháp.

Ưu nhược điểm của hai cách sử dụng Vlookup tìm hai điều kiện trong Excel.

Sử dụng các thành phần bổ sung:

Ưu điểm: Đơn giản, dễ sử dụng và dễ sử dụng. Dùng được cho Vlookup với nhiều tính năng Nhược điểm: Tăng lượng dữ liệu và tìm kiếm do tạo thêm cột.

Tham Khảo Thêm:  Có Những Kim Loại Có Dẫn Điện Không, Những Thông Tin Nên Biết

Sử dụng một số phương pháp:

Ưu điểm: Không làm tăng dung lượng dữ liệu, không làm tăng dung lượng, dùng cho hàm Vlookup nhiều giá trị.

4. Hàm Vlookup 2 mục dùng thêm cột.

4.1 Cách sử dụng tính năng Vlookup 2 dùng thêm cột.

Cách dễ nhất để tìm kiếm bên trong Excel với 2 giá trị và việc sử dụng các cột bổ sung. Từ 2 điều kiện trở lên mình gộp lại thành 1 đơn vị mới và sử dụng dịch vụ vlookup Tìm kiếm theo cách bạn muốn, đó là một tính năng chúng tôi vừa tạo.

Tùy theo yêu cầu thực tế mà chúng ta sẽ kết hợp các giá trị theo các cách khác nhau nhưng thông thường sẽ tạo thêm một Column bằng cách kết hợp các giá trị có ký hiệu “&”.

Ví dụ: A1 có giá trị: NV. B1 có giá trị 10.

=> Chúng tôi kết hợp văn hóa với: A1 và B1 Kết quả trả về sẽ là: Giá NV10

Để làm cho nó dễ dàng hơn để xem làm thế nào để sử dụng nó sử dụng Vloolup Là một phần mở rộng, hãy xem xét một số ví dụ.

4.2 Ví dụ sử dụng Vlookup với 2 mục sử dụng thêm cột.

Ví dụ: Bạn có một danh sách các thuộc tính cho từng loại, từng thay đổi. Làm cách nào bạn có thể xác định ảnh hưởng của một yếu tố cụ thể đối với từng biến?

*

vlookup sử dụng 2 thứ

Hình 1: Hàm Vlookup sử dụng thêm một cột để tìm kiếm.

Đó là một vấn đề để có được dữ liệu theo chiều ngang trong Excel Bạn sẽ nghĩ chắc chắn dịch vụ vlookupnhưng ở đây chúng ta cần tìm kết quả của từng Công cụ trong mỗi Ca (2 điều kiện) trong đó hàm vlookup Hầu hết thời gian nó có thể được sử dụng với một điều kiện.

Vì vậy, chúng ta cần thay đổi đầu vào từ 2 thành 1 bằng cách tạo một tiểu mục mới từ việc ghép Sản phẩm và Ca.

Làm thế nào để đạt được nó:

B1: Tạo trường bổ sung.

B2: Liệt kê chức năng và chế độ tìm kiếm như trường mở rộng vừa tạo.

Chi tiết:

B1: Tạo trường bổ sung:

Chúng tôi tạo một phần mới, phần này đứng trước phần Sản phẩm và được tạo bằng cách nối phần Sản phẩm với Shift.

Phương pháp tích hợp: &

Ở hàng đầu tiên, công thức sẽ là: C5&D5

Sau khi tạo mẫu của hàng đầu tiên, chúng ta sao chép mẫu của các hàng tiếp theo để hoàn thành hàng.

Khi hoàn thành, phần phụ sẽ trông như thế này:

*

Vlookup sử dụng 2 thứ

Hình 2: Hàm Vlookup sử dụng một cột mở rộng.

Bước 2: Điền công thức tìm kiếm vào trường tiện ích mở rộng vừa tạo.

Tham Khảo Thêm:  4 Bước Khôi Phục Gmail Đã Xóa Tạm Thời Và Mail Vĩnh Viễn Trong Gmail

Để tìm đầu ra của một mục bằng cách thay đổi ô H8, chúng ta viết công thức: =VLOOKUP(H6&H7,$B$5:$E$9,4,0)

Trong đó:

H6 và H7: Nó là giá trị được so sánh.$B$5:$E$9: Nó là một bảng tra cứu bao gồm một trường bổ sung4: Số cột dữ liệu cố định trong bảng tra cứu.0: Loại tra cứu thực tế.

Hãy xem hình bên dưới để hiểu rõ hơn về nguyên liệu của công thức chúng ta vừa thực hiện.

*

vlookup sử dụng 2 thứ

Hình 3: Hàm Vlookup sử dụng cột mở rộng.

Nếu muốn tìm kết quả của một mặt hàng hay thay đổi nào đó, bạn chỉ cần nhập và thay đổi thông tin cần tìm vào bảng tìm kiếm như trong hình mà không cần lặp lại thao tác.

4.3 Lưu ý khi sử dụng Vlookup hai điều kiện có thêm cột.

Yêu cầu: Vlookup sử dụng 2 thứ khi bạn sử dụng trường mở rộng gặp vấn đề với vlookup 1. Bằng cách này bạn có thể dễ dàng sử dụng lại nó cho nhiều mục đích. Không gian bổ sung sẽ được tạo ra bằng cách so sánh tình hình hiện tại.

5. Hàm Vlookup 2 điều kiện sử dụng thủ tục mở rộng.

Công thức Array là một công thức nâng cao trong Excel mà không phải ai cũng hiểu. Trên thực tế, hơn 90% bạn đọc bài viết này sẽ không biết về việc sử dụng các loại khác nhau để tìm kiếm thêm nội dung. Vì nhiều người không biết nhiều về định dạng trong Excel và việc tính toán này khó khăn đối với những bạn không rành về Excel. Sau đó, bạn có thể sử dụng nó vlookup sử dụng 2 thứ bằng cách tạo các cột bổ sung.

5.1 Công thức mảng là gì?

Một nhóm là một dòng giá trị, một dòng giá trị hoặc các dòng và dòng của nhiều mục. (ví dụ: {1,2,3,4})

Công thức ghép là công thức được đặt trong dấu ngoặc nhọn {} mà Excel tự động thêm vào sau khi nhập công thức. Công thức mảng là một phương thức có thể thực hiện nhiều phép tính trên một hoặc nhiều mục trong một mảng. Các loại khác nhau có thể tạo ra nhiều kết quả hoặc một kết quả duy nhất.

Công thức tổng hợp kết hợp nhiều ô được gọi là công thức nhiều ô và các công thức khác nhau trong một ô duy nhất được gọi là công thức đơn ô.

Nhập danh sách công thức:

Chọn ô hoặc nhiều phạm vi mà bạn muốn chèn công thức. Nhập công thức tính Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Enter.

5.2 Cách sử dụng tính năng Vlookup 2 bằng một số phương pháp.

Khi sử dụng công thức sau, chúng ta sẽ không cần tạo thêm cột, không cần tăng lượng dữ liệu và lượt tìm kiếm.

Tham Khảo Thêm:  Thành Viên Bts Thích Ai Trong Blackpink Nhất Là Ai? Bts And Blackpink

Tìm kiếm chúng tôi bao gồm việc sử dụng dịch vụ vlookup và Chọn một công việc. Và chế độ màu được đặt trong chức năng Chọn.

5.3 Ví dụ về thao tác Vlookup 2 điều kiện sử dụng một số phương thức.

Như ví dụ trên ta tiếp tục tìm tác dụng của thuốc và thay đổi.

Để tìm kết quả của một mục bằng cách thay đổi ô G7, hãy nhập công thức: =VLOOKUP(G5&G6,SELECT({1,2},B5:B9&C5:C9,D5:D9),2,0) rồi nhấn Ctrl + Shift. + Vào.

Trong đó:

G5&G6: Là sự kết hợp của 2 tìm kiếm. CHỌN({1,2},B5:B9&C5:C9,D5:D9): Giống như bảng tra cứu, bảng này được tạo thành từ hai cột có hai cột. : Đập để hiển thị kích thước Trường 2: Giá trị hàng 2: Số của trường dữ liệu trong bảng tra cứu 0: Loại tìm kiếm thực tế.

*

Sử dụng các bố cục khác nhau để tìm kiếm

Hình 4: Tìm kiếm và bố trí.

Đọc đến đây chắc hẳn nhiều bạn vẫn chưa hiểu về chức năng Select mà chúng tôi sử dụng.

Mời các bạn xem hình bên dưới để hiểu hơn về chức năng Select.

*

Hình ảnh CHỌN

Hình 5: Giá trị trả về của hàm Select trong Excel.

Mô tả công thức: =SELECT({1,2},B5:B9&C5:C9,D5:D9)

Trong đó:

{1,2}: Công thức này sẽ trả về hai hàng với hai cột. Phần 1 lấy ngay sau dấu phẩy thứ nhất, phần 2 lấy ngay sau dấu phẩy thứ hai. .D5:D9: Nó là một phần của sản phẩm.

Lưu ý: Hình 5 là để bạn hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của hàm CHOOSE trong Excel, khi sử dụng với dịch vụ vlookup bạn chỉ cần viết hàm CHOOSE trong Vlookup như trong Hình 4.

5.4 Lưu ý khi sử dụng Vlookup có 2 tình trạng với tính năng khác nhau.

Khi gõ xong công thức, nhớ nhấn Ctrl + Shift + Enter. Dấu ngoặc nhọn {} bao quanh công thức sẽ được Excel tự động thêm vào sau khi bạn nhập xong công thức.Vlookup sử dụng 2 thứ Sử dụng các màu khác nhau tuy khó sử dụng nhưng nếu bạn khéo tay sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều, kể cả khi bạn có rất nhiều đồ.

Bản tóm tắt.

Vlookup sử dụng 2 thứ thực sự đến từ dịch vụ vlookup theo cách thông thường. Và kết hợp nhiều hoạt động hoặc chiến lược để giúp chuyển từ nhiều hoạt động sang một nền văn hóa. Trên đây magmareport.net đã gửi đến bạn 2 cách sử dụng Vlookup sử dụng 2 thứ trong Excel. Chúng tôi hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn. Chúc may mắn!

Tư vấn giáo dục bổ sung.

Xem thêm: Biển số xe 68 là của tỉnh nào? GPLX Kiên Giang giá bao nhiêu?

Hướng dẫn Excel miễn phí: Học Excel cơ bản

Hàm VLOOKUP cơ bản trong Excel Hàm VLOOKUP nâng cao trong Excel.

Related Posts

Những sai lầm cần tránh khi đặt tiệc tại nhà cho gia chủ

Đặt tiệc tại nhà nên lưu ý những vấn đề gì để tránh những sai lầm đáng tiếc? Cùng tìm hiểu những sai lầm mà gia chủ…

giáo án đi chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh

Nội dung chính chương trình mẫu giáo LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT HOẠT ĐỘNG HỌC: ĐI, CHẠY THAY ĐỔI TỐC ĐỘ THEO LỆNH I. Mục tiêu…

bộ câu hỏi đường lên đỉnh olympia có đáp án

Tổng hợp câu hỏi Olympia có đáp án mới nhất Ngân hàng câu hỏi Đường lên đỉnh Olympia 2022 Bộ đề thi Đường lên đỉnh Olympia 2022…

trong phòng thí nghiệm co2 được điều chế bằng cách

Carbon Dioxide chiếm 0,035% khí quyển và góp phần vào quá trình quang hợp của thực vật. Không chỉ vậy, CO2 còn giúp bảo quản thực phẩm,…

đắp mặt nạ naruko xong có cần rửa mặt không

Mặt nạ luôn là bước chăm sóc da cơ bản nhưng mang lại hiệu quả tốt nhất cho làn da. Hiện nay trên thị trường có rất…

tải adobe premiere pro cc 2020 full crack cho macbook

Hướng dẫn tải Adobe Premiere Pro CC 2020 full crack cho Macbook dành cho những ai muốn sở hữu phiên bản phần mềm dựng phim Adobe Premiere…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *